Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Valtakunnan rokote =Kirjoittanut:
Ron McGatlin


Aolle lähettänyt:
Nancilee Restivo


Suomentanut:
esLuonnollisessa maailmassa me tiedämme, että hitunen
enimmäkseen kuolettavan sairauden viruksia istutetaan
ruumiiseen luodaksemme immuniteetin tätä todellista
sairautta vastaan. Jotkut näistä immuniteeteistä voivat
kestää koko elinajan, toiset taas voivat vaatia uusia rokotuksia
joidenkin vuosien jälkeen. Tämä on todistettu tehokkaaksi
tavaksi kontroloida sairauden leviämistä.

Aivan äskettäin minun nuoremmalle sisarelleni (60 v) piti
tehdä luunsiirto. Ennenkuin tätä uutta luuydintä voisi istuttaa,
niin lääkärien piti täydellisesti tappaa hänen senhetkinen
luutimensä. Hän vastaanotti tämän siirron nuoremmalta
naiselta Englannista. Eräs mielenkiintoinen aspekti tässä
siirrossa oli se, että hänen immuunisysteemissään ei enää
ollut sitä immuniteettiä, mitä hänellä pitäisi olla lapsuudessa
saadusta korotteesta. Hänen uudistettu systeeminsä
mahdollisti sen, että hän pystyi saamaan nämä sairaudet,
joihin hänellä lapsuudessa oli rokotteen kautta tullut
immuniteetti.

Hengellinen immuniteetti.

Valitettavasti suurin osa ihmisistä, jotka ovat olleet seurakunnan
systeemeissä monia vuosia (joka pitää sisällään suurimman
osan meistä tässä postituslistassa), joille on iskostettu
rokote todellista Jumalan valtakuntaa vastaan. Ne monet
ongelmat, joita me kohtaamme tänäpäivänä, niin minä
totisesti uskon siihen, että tämä on kaikkein suurin kaikista
ongelmista. Minä uskon, että se on alkeellista ja aiheuttaa
suurimman osan muistakin ongelmista, joita ihmiset kohtaavat
sitten ensimmäisen vuosisadan jälkeen.

Voimakas rakkaudellinen totuus kaiken ennalleen asettamisesta,
joka ostettiin ristillä, ja potenttiaalisesti toteutettiin
Helluntaina Kristuksen Hengen kautta,Pyhässä Hengessä on
Jumalan voima, joka muuttaa maailman. Elämää antava
Kristuksen Henki, Joka tuli elämään Jumalan kansassa,
on varautuminen tuoda koko maailmalle Jumalan järjestys
eliminoiden kaikki ongelmat, jotka tulevat synnistä ja
tottelemattomuudesta.

Uskontoa on käytetty kuten rokotetta pysäyttämään tai
rajoittamaan todellisen Jumalan valtakunnan laajenemista.
Uskonnolliset opettajat ovat istuttaneet suurimmaksi osaksi
kuolettavaa evankeliumia kristittyihin tehden heistä immuuneita
täydelliselle todelliselle valtakunnan evankeliumille. Ne meistä,
jotka ovat saaneet meidän hengellisen immuniteetti
syteemin koodattua uskonnollisten opettajien kautta, jotka
ehkäisevät meidät saamasta todellista valtakuntaan, meidän
hengellinen immuniteetti systeemimme tulee pyyhkiä puhtaaksi,
ennenkuin me voimme kuulla valtakunnan sanaa. Meillä tulee
olla traumaattinen kokemus verrattuna hengelliseen
luuyhdin siirtoon. Luonnollisesti, me emme voi vastaanottaa
hengellistä puuyhdin siirtoa, ennenkuin meidän vanha
hengellinen luuytimemme on tapettu kuoliaaksi. Meidän
hengellinen immuni systeemimme on ohjelmoitu hylkäämään
todellinen valtakunnan evankeliumi ja siksi vastustaa sitä
kuolemaan asti.

On erittäin suuri virhe ajatella, että me voimme yksinkertaisesti
näyttää jollekkin Raamatusta, että Jeesus ja ensimmäisen
vuosisadan opetuslapset saarnasivat ja ilmaisivat Jumalan
valtakuntaa maan päällä. Me voimme näyttää heille, miten
Jeesus opetti meitä rukoilemaan Isää, että Hänen
valtakuntansa tulisi MAAN päälle, kuten se on taivaassa. Me
voimme lainata Jeesuksen sanoja etsiessämme Jumalan
valtakuntaa ensin ja kaikki muukin teille siihen lisätään.
Kuitenkin, kaikki tämä ei tule pääsemään immuniteetti
rokotteen lävitse, sekä väärän opin ja puolitotuuden, joita
meille on istutettu uskonnollisten opettajien kautta

Aivan samalla tavalla, kuin luonnollinenkin rokote, niin myöskin
puolitotuus on estänyt todellisen täyteyden Pyhässä Hengessä
ja todellisen Jumalan valtakunnan potenttiaalin. Voima,
jonka pitäisi muuttaa maailma ei ole vapautettu ja maailma on
jätetty kahleisiin ja vihollisen palvelijoiksi.

Meissä ei ole todellista Jumalan valtakuntaa, että se voisi
virrata meistä rakkaudessa ja voimassa vapauttamaan täyden
Pyhän Hengen voiman muuttamaan ihmisiä ja heidän
elämänsä tuoda esille Jumalan tahdon ja Hänen
vanhurskautensa, rauhansa ja ilon maan päälle, kuten se on
taivaassa.

Kuoleta meidän oma luuytimemme.

Niin kauan, kun meistä tuntuu siltä, että me olemme ok ja
kohtuullisesti hyvinvoipia meidän uskonnollisessa
systeemissämme, niin me emme tule koskaan hakemaan
suurempaa Jumalan valtakunnan todellisuutta. Kuitenkin,
kun me vihdoinkin ymmärrämme, että se mitä meillä on, ei
toimi, me alamme kokemaan, että on pakko olla lisää.
Kun me menetämme meidän lapsemme viholliselle - kun
meidän avioliittomme on avioeron partaalla, kun ne, joita
me eniten rakastimme, otetaan meiltä pois - kun meidän
rahataloutemme ei toimi, kun meidän asiamme ja meidän
leikkimme eivät enää tyydytä meitä, kun meidän uskontomme
näyttää tyhjältä, kuten hauta - me alamme näkemään, että
jotakin on väärässä ja että pitää olla enemmän. Kun me
alamme kyselemään ja hakemaan enemmän, niin meidät
hylätään ja kutsutaan pettureiksi ja hylkijöiksi meidän
uskonnollisten ystäviemme johdosta, sekä perheittemme,
joita me rakastimme.

Nyt on erämaa aika. Meidän erämaa kokemuksessamme
meidän keskuksessamme, asia, joka saa meidän elämäämme
verta, meidän uskonnollisen luuytimemme on kuolemassa.
Me emme ehkä ymmärrä sitä, mitä todellisuudessa on
tapahtumassa. Me emme ehkä tiedä, että Pyhä Henki on
muuttamassa meille todellisen Jeesuksen Kristuksen luuytimen,
valtakunnan evankeliumi valtaa meidän elämämme Kristuksen
elävällä verellä meidän ruumiilleemme tuoden Kristuksen
yltäkylläistä elämää. Kaikki työt, joita Hän teki maan päällä
ja enemmänkin yliluonnollinen voima ja rakkaus viisauden
kanssa taivaasta, virtaa meidän kauttamme ja ulospäin
maailmaan. Kuningas on elossa ja voi hyvin Hänen täyteen
ikään kasvaneissa pojissaan muovaten Hänen kirkastetun
Morsiamensa Hänen kauniin vanhurskaan valtakuntansa,
rauhansa ja ilonsa Pyhässä Hengessä.

Niinkuin on yksittäisten ihmisten kanssa, niin on myöskin
kansakuntien. Niin kauan, kun kansakunta voi kohtuullisen
hyvin, niin ei tule olemaan kääntymistä todelliseen Jumalan
valtakuntaan Pyhässä Hengessä. Kuitenkin, kun meidän
kaupunkimme ja kansakuntamme ovat moraalisesti
kaatumassa - kun meidän kansakuntamme ekonomia pettää -
kun meidän armeijamme häviää - kun meidän poliittiset
johtajamme eivät voi tehdä oikeita ratkaisuja ja maailma
kääntyy meitä vastaan, sitten me alamme ymmärtämään, että
seurakunnan olisi pitänyt tehdä suuri ero, mutta on täysin
voimaton, eikä ole yhtään sen kummempi, kuin muukaan
maailma.

Lopuksi, me voimme tehdä päätelmän, että se, mitä me
olemme, ei ole työtä. Tässä tulee kansakunta erämaassa,
missä luuydin olemassaolevan uskonnollisen ja sekulaarinen
systeemi on tapettu. Kansakunta ei voi enää tulla immuuniksi
todelliselle Jumalan valtakunnalle ja edelläjuoksijoiden
armeija on valmistettu vapauttamaan valtakunnan evankeliumin
voimassa ja rakkaudessa Pyhässä Hengessä, joka voi
saarnata, opettaa ja puhua ja ilmaista todellisen valtakunnan
evankelimin ei enää immuunille kansakunnalle maan päällä.

On paljon helpompaa ei uskonnollisen ihmisen mennä
todelliseen valtakuntaan sisälle.

Ihmiset, jotka eivät ole koskaan olleet uskonnollisessa
koulutuksessa, niin heitä ei ole rokotettu suurimmaksi osaksi
kuolleella puolitotuudella ja siksi eivät ole niin immuuneja.
Kerran, kun he tulevat Jeesukselle ja ovat avoimia Pyhälle
Hengelle ja todelliselle Raamatun sanalle, he voivat vastaanottaa
sanan valtakunnasta paljon helpommin ilman uskonnollista
väittelyä ohjelmoiduista hengellisistä immuunista systeemistä.
Nämä, jotka eivät ole koskaan olleet seurakunnassa, eivät
ole koskaan käyneet Pyhäkoulua, Raamattukoulua, tai
Seminaareja, voivat mennä sisälle todelliseen Jumalan
valtakuntaan ennen uskonnollisia ihmisiä, jotka ovat korkeasti
kunnioitetut kristityissä kommuuneissa.

Jeesus puhui papille ja vanhemmistolle temppelissä sanoen,
"Totisesti minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät ennen
teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne
vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä, mutta
publikaanit ja portot uskoivat häntä; ja vaikka te sen näitte,
ette jäljestäpäinkään katuneet, niin että olisitte häntä uskoneet.
Matt 21:31b-32.

Miten tämä on mahdollista? Voiko tämä todellakin olla niin,
että jotkut uskonnolliset systeemit, jotka pohjautuvat
raamatulliseen teologiaan, jotka puhuvat meille pelastajasta
ja esittelevät meille pelastuksen evankeliumin Jeesuksessa
ja joissakin tapauksissa liittyvät meihin Pyhän Hengen
kasteessa, eivätkä voi mennä sisälle todelliseen Jumalan
valtakunnan elämäntyyliin ja on ehkäisty niiltä, jotka hakevat
sitä. Se oli totta Jeesuksen aikaan ja se on totta tänä päivänäkin.
Uskonnolliset farisealaiset Jeesuksen aikaan olivat erittäin
vilpittömiä Jumalan hakijoita maan päällä sinä aikana. He
olivat täydellisen vilpittömiä heidän kirjoituksien hakemisessaan
ja heidän antautumisessaan kantaa ulos kaikki se, mitä he
olivat oppineet. Ei mikään ponnistelu tai hinta ollut liian
suuri tietää kirjoitettu sana ja tehdä parhaansa sen mukaan,
minkä he tiesivät ja kykenivät.

Ja kuitenkin Jeesus sanoi niille, jotka ahkerasti opiskelivat
kirjoitettua sanaa sinä aikana (Vanha Testamentti) - niille,
jotka ahkerasti hakivat tuntea Jumala ja opettaa toisia
miten palvella Jumalaa - jotka suuresti kunnioittivat temppeliä,
"Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut,
kun suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te
ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä."
Matt 23:12.

Suuri ero oli tapahtumassa sinä päivänä. Varjot ja mallit
vanhasta liitosta olivat tulossa loppuun ja uusi järjestys
valtakunnasta oli käsillä. Kristus Kuningas oli tullut maan
päälle ihmislapsena ja kasvoi synnittömänä voideltuna
taivaassa maan päällä.

Hän aloitti 2000 vuoden prosessin vapauttaakseen ihmiskunnan
ja ennalleen asettaakseen todellisen valtakunnan maan
päällä. Tämä oli enemmän, kuin hyvin koulutetut uskonnolliset
pystyivät ymmärtämään. Se oli yksinkertaisesti liian suuri
muutos piittyneelle ymmärrykselle siitä, mitä he ajattelivat
Jumalasta. He olivat koko elämänsä investoineet traditioihin,
jotka olivat heille annetut ja heidän menttaaliseen arviointiinsa
kirjoitetusta sanasta. Kuitenkin, tavallinen kansa, jotka olivat
vähän investoineet olemassa olevaan struktturiin, niin se oli
heille paljon helpompaa vastaanottaa totuus valtakunnan
evankeliumista.

Hehkuvan ensimmäisen vuosisadan kalastajat, veronkantajat
ja muut tavalliset ihmiset olivat valtuutetut elämää antavalla
Kristuksen Hengellä Pyhän Hengen kautta ja liikkuen tunnetussa
sivilisaatiossa kantaen valtakunnan evankeliumia ja
demonstroiden sitä ihmeitten ja merkkien kautta. Silloin oli
suuri vaino ja lopultakin uskonnollisuuden pimeys peitti
valtakunnan kirkkauden moniksi vuosisadoiksi.

Noin viisisataa vuotta sitten muutamat ihmiset olivat nähneet
uskonnollisen systeemin harhaluulon ja alkoivat hakemaan
enemmän Jumalaa. Kerros kerrokselta viimeisten satojen
vuosien ajan Jumala ennalleen asetti ne, jotka voivat kuulla
paloja valtakunnan evankeliumista. Pelastuksen evankeliumi
armosta uskon kautta oli kaiken alku. Monia kerroksia sen
jälkeen on ilmoitettu tai löydetty ja otettu käyttöön, mukaan
lukien Pyhän Hengen valtuuttava työ ja aivan äskettäin tie
intiimille yhteydelle Jumalan kanssa. Prosessi on ollut ja
pysyy valmistamaan ihmiset ottamaan vastaan täysi mitta
valtakunnasta. Jokaisessa kerroksessa on ollut vastustus
niiltä, jotka ovat investoineet aijemmassa reformaation
kerroksessa ja nämä sidottu eri uskonnollisen pimeyden
osiin.

Suurin muutos tänään on sama, kuin se oli myöskin Jeesuksen
päivissä. Muutos meidän päivinämme on niistä uskonnollisista
jäänteiden otteista aikaisempaan vaiheeseen todelliseen
Jumalan valtakuntaan taivassa, joka on maan päällä. Aivan
samoin kuin Jeesuksen päivinä muutos oli vaihtaa vanha
systeemi menneestä ajasta. Tämä on jälleen suuri menetys
niille, jotka ovat investoineen taivaallisiin menneisyydessä.
Jos he voisivat vain nähdä tämän suuren voiton Jumalan
valtakunnan elämäntyylissä, niin he voisivat ymmärtää, että
se on hintansa arvoinen.

Hinta siitä, että me voisimme todella mennä Jumalan
valtakuntaan on suuri. Se ehkä maksaa luopumisen
kunnioituksesta, asemasta, perheenjäsenten suhteista,
uskonnollisista suhteista, henkilökohtaisista omaisuuksista
jne. Mitä enemmän meillä on, niin sitä suurempi tulee
hinta olemaan jättämään meidän langenneen maailmamme
tiet ja uskonnon, mennessämme todelliseen hengelliseen
Kristuksen valtakuntaan. Tämä on syy, miksi Jeesus sanoi
Hänen opetuslapsilleen, "Totisesti minä sanon teille; rikkaan
on vaikea päästä taivasten valtakuntaan." Matt 19:23.

Hakijalle, joka oli viettänyt hyvää uskonnollista elämää ja
pitänyt käskyt, Jeesus sanoi, "Yksi sinulta vielä puuttuu; myy
kaikki, mitä sinulla on, ja jakele köyhille, niin sinulla on oleva
aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua." Luuk 18:22.

Jos elämme hengellisessä Jumalan valtakunnassa nyt,
niin palkinto on suuri. Jeesus sanoi sata kertaa enemmän.

Matt 19:29. "Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä
tai sisarista tai isistä tai äidistä tai lapsista tai pelloista
minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja
perivä iankaikkisen elämän." (engl. satakertaisesti)

Paavali puhui hinnasta näin, "Sillä minä päätän, että tämän
nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattava siihen
kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin." Room 8:18.

Paavalilla oli menossa suuri muutos. Hän jätti hänen
uskonnollisen paikkansa siitä, että hän halusi tuntea Kristuksen
ja kokea Kristuksen ylösnousemusvoiman virtaavan sisälle
ja hänen kauttaan maailmalle hänen päivinään. Tässä on
se, mitä hänen piti sanoa hinnasta ja palkinnosta.

Fil 3:5-8. "joka on ympärileikattu kahdesanpäiväisenä ja olen
Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen
hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus, intoon
nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurskauteen nähden
nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen
Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen
kaiken tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun
Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen
menettänyt kaikki ja pidän sen roskana -että voittaisin
omakseni Kristuksen."


TODELLISESSA JUMALAN VALTAKUNNASSA EI OLE
SEKOITUSTA.

Anna minun puhua suoraan ja henkilökohtaisesti. Minä olen
suuresti siunauttu monen vuoden ajan palvellessani
seurakuntia, joiden kanssa olen yhdistynyt. Viimeaikoina,
olen ollut suuresti siunattu voimakkaasta herätyksestä,
joka on koskettanut minun elämääni. Kaikkien kokemuksien
kautta pala palata, tämä todellinen evankeliumi on annettu
minulle. Kuitenkin, kaikki nämä palveluvirat ovat nyt näytetyt
olevan hyvin epätäydelliset ja sekoitetut paljolla roskalla,
joka tulee inhimillisestä ajattelusta, ihmisten uskonnollisista
traditioista ja demonien opetuksista.

Minä en ole vähääkään vihainen tai järkyttynyt kaikesta
tästä. Ihmiset, tämä on juuri se, missä me olemme olleet.
Me olemme kaivaneet ylös vuosisatoja pimeyttä ja
vastaanottaneet valoa todellisesta valtakunnasta pala
palalta. Jopa parhaatkin palveluvirat menneinä vuosina ovat
sekoitetut langenneen maailman teistä ja lihallisesta
heikkoudesta. Tämä ei ole negatiivinen kriittinen kommentti,
vaan todellisuus siitä, missä me olemme.

Nyt kuulkaapa tämä. Minä puhun Hengen kautta, joka on
valtaistuimella. Aika sekoituksen on nopeasti loppumassa.
Aste on lähtenyt taivaasta ja tullaan puhumaan maan päällä
ja sitä tullaan kantamaan ilman viivytystä ja ilman poikkeuksia.
Ei koskaan aikaisemmin maan päällä ole Jumalan
vanhurskautta näkyvästi vuodatettu taivaasta maan päälle, kuten
nyt. Oikeus, Oikeus, Oikeus, Huudetaan valtaistuimelta. Joka
nyt seisoo Minun edessäni, sanoo ääni valtaistuimelta. Kuka
saastuttaa Minun käteni työn typeryydellä ja voi elää?

Kaikkivaltias Jumala, me notkistamme polvemme Sinun
edessäsi ja huudamme, älä säästä meitä, älä säästä
piiskaa. Me olemme langenneet Sinun eteesi. Me teemme
parannusta ja laitamme kaiken typeryyden kuolemaan
meidän sydämistämme ja teistämme pois. Älä anna meidän
nousta meidän paikoiltamme, ennenkuin ei ole enää
löydettävissä sekoitusta meistä. Ei mitään muuta, vain Sinä
Jumala - Ei mitään muuta meidän vanhoilta teiltämme,
puhdas ja pyhä ja totuus" olkoon meissä. Isä, Sinun vihasi
ja tuomiosi muistetaan Sinun armossasi, mutta säästä
meidät niin, että me eläisimme pyhää elämää, niinkuin Sinä olet
pyhä. Ei enää mitään sekoitusta, ota meidät alas Herra,
riisu meidän ja näytä meille meidän häpeämme, ja hävitä
se meistä ikuisesti. Me heitämme sen meistä ja uhraamme
meidän elämämme elävänä uhrina sinun kirkkaudellesi.amen

 

©2019 kotipolku - suntuubi.com