Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OKILMEINEN LÄSNÄOLO

Kirjoittanut:
(edesmennyt) Walter H. Beuttler


Suomentanut:
es


Wade E. Taylorin luvalla!Saattaako joku niin piiloon piiloutua, etten minä häntä näe?
sanoo Herra. Enkö minä täytä taivasta ja maata? sanoo
Herra. Jer 23:24.

Sanonta "ilmeinen läsnäolo" tarkoittaa Herran läsnäoloa, joka
ilmenee yhden taikka useamman viiden aistimme kautta. Kun
me istumme Herran läsnäolossa odottaen ja hellittämättä,
niin me opimme "salaisuuden" Hänen ilmeisestä läsnäolostaan.

Katsomatta siihen, mitä me "tunnemme", meidän tulee perustaa
Herramme odottamisen "tosiasiaan", että - Herra on läsnä.
Meidän tulee hyväksyä varma tosiasia, Hänen läsnäolonsa
meidän kanssamme, joka on enemmän totta meille, kuin
mikään tietoisuus Hänen läsnäolostaan, jonka me voimme
ehkä kokea, vaikka molemmat ovat oleellisia.

Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan
meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun
oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin: Peittäköön
minut pimeys, ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin ei
pimeyskään olisi sinulle pimeä: yö valaisisi niinkuin päivä,
pimeys olisi niinkuin valkeus. Ps 139:9-12.

Vasta sitten, kun me olemme totisesti juurtuneet "tosiasiaan"
Hänen läsnäolostaan, niin Hän voi antaa meille "tietoisuuden"
läsnäolostaan.

Kun Herra ilmoittaa meille Hänen ilmeisen läsnäolonsa, niin
hänellä on siihen syynsä. Kun me vastaamme läsnäoloon,
Hän alkaa näyttämään meille Itseään yhdellä taikka useammalla
eri tavalla. Kyse voi olla ajasta, jolloin me juuri vietämme
aikaa Hänen kanssaan. Tai, se voi tulla rukoustaakan,
esirukouksen tai hengellisen sodankäynnin muodossa. Hän
voi alkaa avaamaan hengellisiä totuuksia meille, tai antaa
erikoisen ymmärryksen Hänen Sanastaan.

Kyky "ymmärrykseen" siitä, mitä Herralla on mielessä, kun Hän
tulee ja ilmoittaa ilmeisen läsnälonsa meille, voidaan kehittää
praktiikan kautta. Sitä voidaan viljellä meidän antautumisellamme
ja Hänen ohjauksiensa tottelemisella. Meidän tulee oppia
tietämään, koska Herra tulee meidän luoksemme, ja myöskin
se, milloin sen tarkoitus, miksi Hän tuli, on täytetty. Meidän
tulee olla erittäin tarkkoja ja varovaisia siitä, ettemme loukkaa
Häntä sillä, ettemme vastaa Hänen tulemiseensa, taikka siitä,
ettemme lähde liian aikaisin pois Hänen läsnäolostaan.

Kun me emme jätä Hänen läsnäoloaan aikaisemmin, kuin oli
Hänen tarkoituksensa lopettaa meidän kanssamme, vaan
olemme päättäväisiä, niin me kehitämme meidän hengellistä
herkkyyttämme. On aikoja, ettemme ole niin tarkkoja, niinkuin
pitäisi olla, mutta meidän tulisi muistaa, että Pyhällä Hengellä
on tunteet ja, että Hän murehtuu herkästi. Hän ei ole tungettelija;
eikä Hän pakota Itseään kenellekkään. Herra pitää arvossa
sitä, että Häntä pidetään arvossa ja tulee vain, kun Hän kokee
olevansa tervetullut.

Henki useasti rukoilee meidän kauttamme tavalla, jota me
emme ymmärrä. Me emme ehkä tiedä omia taikka muiden
ihmisten tarpeita. Mutta Pyhä Henki tietää, mitä on Isän
sydämellä.

Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me
emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niinkuin rukoilla
tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme
sanomattomilla huokauksilla. Room 8:26.

Niinpä, kun Pyhä Henki tietää Isän tahdon, Hän rukoilee
meidän kauttamme ja antaa taakan koskien tätä tarvetta,
minkä vain Hän voi tietää. Usein, me tulemme surullisiksi,
iloisiksi, täyteen iloa, tai odotusta, tämän prosessin aikana,
jolloin Pyhä Henki ilmaisee Itsensä meidän kauttamme tästä
nimenomaisesta tarpeesta. Joskus, Hän voi antaa meidän
ymmärtää tarpeen, kun me odotamme Häntä. Kuitenkin,
meidän tietomme siitä voi jopa vain estää työn etenemistä,
kun Jumalan Henki rukoilee meidän kauttamme.

Kun Pyhä Henki tulee meidän luoksemme tuoden taakkaa
taikka voimakasta läsnäoloa, niin meidän tulee vastata tähän.
Jos me olemme silloin jossakin työssä, kuten työpaikallamme,
tai jostakin vastuussa, jota emme voi mitenkään jättää, niin
läsnäolo laskeutuu ja jää meidän kanssamme siihen asti,
kunnes olemme vapaita tulemaan erilleen ja odottamaan
Häntä. Kuitenkin, jos me emme ole halukkaita vastaamaan
Hänen tulemiseensa, niin Herra murehtuu ja me menetämme
tämän erikoisen yhteyden Hänen kanssaan ja Hänen
ilmeisen läsnäolonsa.

Me voimme lopettaa Herran odottamisen, kun Hänen läsnäolonsa
alkaa poistumaan. Silloin voi alkaa sydämestäsi nousemaan
laulu, tai voit kokea rauhaa ja niin tiedät, että Hän poistuu, kunnes
Hän taas tulee myöhemmin uudelleen.

Ja Herra lähti pois, senjälkeen kun hän oli lakannut puhumasta
Aabrahamin kanssa ja Aabraham palasi kotiinsa. I Moos 18:33.

Asteittain, kun me asetamme henkemme Herraa kohti
"täydellisessä hiljaisuudessa", niin me alamme löytämään
"salaisen paikan", joka on lähellä Jumalan sydäntä. Hänen
halunsa meitä kohtaan on, että meillä on tämä "varova henki",
missä sanat tai ilmaisut voivat vain keskeyttää meidän
yhteytemme Jumalan kanssa.

Kun me odotamme Herraa tällä Hengen asenteella, Hänen
ilmeinen läsnäolonsa tulee suuremmassa määrässä todelliseksi
sekä erittäin merkittäväksi meille.amen amen


Hänen ilmeisen läsnäolonsa tarkoitus =
Kirjoittanut:Wade E. Taylor Suomentanut:es
Meidän tulee tulla paikalla, missä me tunnistamme tosiasian, ettäme emme voi täyttää palvelutyötämme (ministryämme), jonkaolemme Herralta saaneet, ennenkuin me seisomme Hänenilmeisessä palavassa läsnäolossaan.
Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemmeHerran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme samankuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaaHerra, joka on Henki. II Kor 3:18. Tämä ei vain tarkoita niitä, joita ovat suoraan kutsututpalvelutyöhön, vaan myöskin kaikki ne, jotka etsivätantautuakseen kokonaan Hänen Valtakuntansa hallinnolle,että Hän voisi alkaa käyttämään heitä.
Myöskin, tämä koskettaa erikoisesti niitä, jotka Herra onkutsunut esirukouksen palvelutyöhön, että he voisivat vaikuttaapimeyden hallituksiin ja voimiin, rikkoen ne, jotka estävät lopunajan Seurakunnan ilmestymisen.
Monet ovat tänä päivänäkutsutut esirukouksen palvelutyöhön.
Jos koet "vetoa" hengessäsi, koskien esirukouksta, kerro Herralle siitä, että olet käytettävissä.
Hän seisoo ovella jakolkuuttaa, hakee niitä, jotka vastaavat ja ovat käytettävissäesirukouksen alueella.
Vuorisaarnassa, Jeesus asetti prinsiipin, joka voi auttaa valmistamaan meitä tähän erittäin tärkeään ja hyvin suurenhinnan maksavaan palvelutyöhön.
Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Matt 5:3.
Tämä puhuu siitä, että me tulemme meidän oman osaamisemme päähän (loppuun) - niinkuin Mooseskin teki, että Herran kyky ja voima voisi alkaa toimimaan meidän kauttamme.
Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen.Matt 5:4.
Koska Herralla on suurempi tarkoitus jokaiselle meille,Hänen menettelynsä voivat olla erittäinkin voimakkaita.
Mutta Herra tuo meidät läpi vaikeiden (erämaa) aikojen,joka on tarkoitettu meidän valmistamiseksemme, jos mepidämme luottamuksemme Hänessä.
Meidän tulisi ymmärtää Hänen tiensä, jotka ovat erittäin erilaiset kuin meidän.
Tie aktiiviin, suhteeseen Herran kanssa, voi näyttää pimeältä, tai joskus se jopa piiloitetaan meiltä.
Tämän kanssa, se voi olla täytettynä monilla eri vastuksilla.
Tähän kaikkeen on syynsä, kun Herra käyttää näitä asioita koskien meidän luonnollisia kykyjämme, ja asioita, jotka ovat haudattuna meihin, ja jotka voivat estää meidän tekemästä Hänen tahtoaan, erikoisesti näinä vaikeina aikoina, joita me juuri nyt elämme.
On erittäin tärkeää meidän tietää, että Herra tekee tien jokaiselle meille, kun me antaudumme Hänen Valtakuntansa hallinnalle ja täydellisesti luotamme Häneen.
"Pensas", joka paloi Hänen ilmeistä läsnä oloansa meitä ennen, odottaa,että me tulemme itsemme päähän (loppuun), niin että Herra voi alkaa puhumaan Sanoja meidän kauttamme.
Maailma ei ole vielä nähnyt sitä, mitä on voittaa tottelevaisuuden kautta, mutta he tulevat sen näkemään.
Autuaita ova hiljaiset, sill he saavat periä maan.Matt. 5:5. Astian kautta, joka on Herran valmistama - molemmista,Faaraon koristeltu palatsi ja erämaan yksinäisyys - Herrankansa tuotiin ulos Egyptistä maahan, joka vuosi maitoa ja mettä.
Hakekoon jokainen meistä palavan pensaan kokemusta,että me voisimme olla valmiina olemaan osalliset Herran kanssa, tuoden Kristuksen ruumiin ulos kahleista, kohti Tuhatvuotista Jumalan Valtakuntaa.
Amen amenJumalan ilmeinen läsnäoloKirjoittanut:
Walter Beuttler
(Edemennyt)Suomentanut:
es


Wade E. Taylorin luvalla!!!


Usein, yölliseen aikaan, Herra tulee usein ja opettaa minulle "hengellistä herkkyyttä" ja "vastuullisuutta" Hänen läsnäololleen.
Eräänä tällaisena yönä, Herra johti ajatukseni vahvasti erääseen
Sanan kohtaan :

Enkö minä täytä taivasta ja maata. Jer 23:24b.

Tästä tuli niin suuri todellisuus minulle, että minulla ei ollut
enää ongelmia tulla lähelle Herraa, missä tahansa ja milloin
tahansa.
Oli kyse sitten minkälaisesta ympäristöstä tahansa, niin minä tiesin, että Herra oli siellä minun kanssani.

Sain kokea erään erittäin suuren opetuksen kautta tästä, kun olin
lentämässä Atlantin yli, kone kääntyikin palatakseen takaisin.
Katsoin ikkunasta ja näin, mikä näytti olevan pilvi, joka tuli siivestä. Sitten näin saman tapahtuvan toiselle siivelle, niinpä ajattelin, että kone oli tulessa. Mutta toisin kävi, öljyä pudotettiin
koneesta.

Sitten tuli ilmoitus, "meillä on pieniä vaikeuksia ja me palaamme
takaisin lentokentälle. Me valmistamme teidät hätälaskua
varten veteen, jos se olisi tarpeellista.
Olkaa hyvät, ottakaa kengät
pois jaloistanne, siirtäkää kaikki tavarat pois taskuistanne ja
kiinnittäkää turvavyönne niin kiinni, kuin vain on mahdollista.
Olkaa valmiina laittamaan tyyny kasvojenne eteen."

He sanoivat, että me hellästi laskeutuisimme aaltoihin ja sitten
odottaisimme avun tuloa.
He saivat sen kuulostamaan erittäin
helpolta, mutta minä tiesin, että se oli hyvin vaarallista.
Minä sanoin hyvästit koko perheeni jokaiselle jäsenelle ja annoin itseni Herran käteen.
Tämä oli jo 4 kerta, kun tällaista minulle
tapahtui.

Minä rukoilin, "Isä, minun parhaan ymmärrykseni mukaan,
olen Sinun tahdossasi, ja jos tämä on loppu, niin näin olkoon, mutta Sinun Sanasi sanoo, Enkö minä täytä taivasta ja maata, niin silloin Sinä täytät tämän lentokoneen, siksi Sinä ja minä olemme tässä yhdessä, niinpä, jos me menemme alas, niin Sinä myöskin menet alas." Kun sanoin tämän, tunsin hetkessä Hänen läsnäolonsa.

Meidän ei tarvinnut laskeutua veden päälle, vaan turvallisesti
lentokentälle.
Tällaisessa hetkessä, on tärkeää tietää, että Hän
täyttää taivaan ja maan ja ymmärtää, mitä se meille tarkoittaa.
Hänen Kaikkivaltiaasta läsnäolostaan on tullut minulle erittäin
henkilökohtainen ja erityisen todellinen.
Kyse ei ole jostakin teologisesta faktasta, vaan päinvastoin, vahvasta todellisuudesta.

Jeesus sanoi Matteuksen 6:6, "Ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle."
Sana "salassa" kertoo meille siitä,
että vaikka me olemme täysin epätietoisia Hänen läsnäolostaan,
Hän on siellä, katsoen ja kuunnellen.
Tämä todellisuus Herran
Kaikkivaltiaasta läsnäolosta on valtava apu rukouksessa.
Me ehkä rukoilemme, tuntematta vastausta tai läsnäoloa - tai
emme yhtään mitään, mutta vakuuttaen me sanomme, "Isä, minä tiedän, että Sinä olet täällä ja minä kiitän Sinua Sinun
läsnäolostasi."

Mitä tahansa me teemmekin, tai missä tahansa me olemmekin,
me voimme olla ja levätä Hänen läsnäolossaan, tietäen, että
Hän on meidän kanssamme.
Ja usein, kun me emme tunne Hänen läsnäoloansa, vaikka me emme tunne yhtään mitään,
Hän tulee ja vahvistaa tämän totuuden, että Hän on läsnä.
Tämä Hänen Kaikkivaltias läsnäolonsa, jonka minä tunnen, voidaan puhua ja tarkentaa, henkilökohtaisesti, Kaikkivaltiaan Herramme
Jeesuksen Kristuksen läsnäoloksi.

Herran usein käyttää tätä kokemusta Hänen tienään antamaan
Hänen totuuttaan ja elämäänsä toisille, jotka ovat hengellisesti
nälkäisiä ja halajavat tuntea Hänet.
Nämä kokemukset eivät ole vain kiinnostavia kertomuksia, vaan totuuksia.
Ne palvelevat kuvauksina, mutta ne ovat myöskin totuuden näyttämistä, että me voisimme tietää, miten totuus voidaan yhdistää meidän oman henkilökohtaisen elämämme kokemuksiin.
Myöskin, on tärkeää tietää, että on olemassa hinta, joka niiden pitää maksaa, jotka haluavat päästä kaikkeen siihen, mitä Herralla on heitä varten tarjolla.

Olin viettänyt viikonlopun palvellessani Altoona
Pennysylvaniassa.
Maanantai aamuna, olin asemalla lukemassa aamun uutislehteä.
Koin pienen "tarkistuksen" hengessäni ja minä tiesin, mitä se merkitsi. Hän oli Pyhä Henki, joka yritti saada huomioni pois siitä, mitä olin tekemässä.
Käärin lehden ja sanoin, "Isä, mitä Sinä haluat?"

Heti sain vastaanottaa rukouksen hengen ja esirukouksen,
joka kesti koko matka Philadelfiaan, jossa jokainen maanantai
ilta opetin koulussa.
Kun tulin perille, ajattelin mennä Kiinalaiseen ravintolaan, mutta uudelleen Herra herätteli minua.
Tiesin, että se tarkoittaa sitä, että minun tulee jatkaa rukousta.
Palasin huoneeseeni YMCA:han ja rukoilin, kunnes
tulin aikaan, jolloin minun kokoukseni alkoi.

Kun minun opetukseni aika tuli tullut, sanoin, "Herra on
läsnä tänään" ja silloin voima lankesi.
Ja kokouksen lopussa, joku huomautti, "Kun sinä tuli sisälle, me pystyimme tuntemaan Jumalan läsnäolon, joka kulki sinun kanssasi."
Olin viettänyt koko päivän esirukouksessa, antaen itseni täysin
Herralle.
Meillä oli suuremmoinen Pyhän Hengen liikehdintä viitenä seuraavana maanantai iltana.

Eräs pastori, joka ei pitänyt siitä, mitä silloin tapahtui, valitti
seurakuntaan, johon kuuluin. 2 virkailijaa tulivat Raamattukoulun
toimistooni.
He valittivat minulle, että minä en opeta mitään
iltaisin koulussa, mutta kiihdytän ihmisten mieliä ja että siitä
on tultava loppu.
Minun vastaukseni heille oli, että Herra vuodatti Pyhää Henkeään ja että kaikki tarpeet olivat täytetyt syvällisesti.
Lisäsin, että ajattelin tämän vierailun olevan suuremmoinen asia.

Sitten he sanoivat, "Me olemme saaneet vastaanottaa
valituksia ja me haluamme sinun lopettavan sen.
" Minä vastasin, "Mutta mitä sitten, jos Pyhä Henki jatkaa?
En minä tätä vierailua alkanut, minä vain tein työtä Hengen
kanssa, ja en asettanut mitään esteitä Hänen tielleen."
He vastasivat, "Me uskomme siihen, että Hän on lopettanut
työnsä."

Kysyin, "Mutta, kuinka te sen tiedätte, te ette olleet täällä?"
Jälleen, he sanoivat.
"Me haluamme sinun kertovan oppilaille, että Henki on lopettanut työnsä, ja että sinä jatkat opettamista tunneilla." Sitten he lähtivät.

Vähän tämän tapahtuman jälkeen, minä olin puhujana
leirikokouksessa ja Pyhä Henki ihmeellisesti liikkui siellä.
Jälleen, Seurakunnan auktoriteetit tulivat ja sanoivat, "Me
haluamme sinun lopettavan, mitä tahansa se onkin, joka
saa sinut yhtymään tähän niinkutsuttuun Hengen liikehdintään.
Meille on kerrottu, että missä tahansa on ihmisten mielten
kiihdyntää, niin sinä olet sen kaiken keskellä."
Minulle oli kerrottu, että he olisivat iloisia, että minä olin antanut itseni
paastoon ja rukoukseen, kuuliaisuudessa Pyhälle Hengelle.

Tänä yönä minun oli mahdotonta nukkua, koska koin itseni lannistuneeksi.
Minua korkeammat kertoivat minulle, että minun tuli lopettaa Pyhän Hengen liikehdintä luokassa, ja minua kritisoitiin siitä, että leirikokouksessa oli Pyhän Hengen liikehdintää.
Ajattelin, "Minähän lopetan."

Seuraavana iltana, nukahdin hyvin nopeasti.
Sinä aikana me asuimme vielä mökissä, jossa oli 3 puista askelmaa johtamaan ovelle.
Minä heräsin syvästä unesta siihen, että kuulin raskaiden askelten äänen kulkevan näitä puisia portaita pitkin.
Jollakin tavalla minä heti tiesin, että kyse oli Herrasta.
Kuulin Hänen ottavan oven kahvasta kiinni.
Tämä kahva normaalisti kolisi ja kuulin sen kolinan.
Kuulin Hänen kääntävän kahvasta ja vetävän oven auki, askel ennen ovea, ottavan otteen sisällä olevasta kahvasta ja sulkevan oven.

Kuulin Hänen kävelevän ruokalassa.
Hän pysähtyi minun makuuhuoneeni ovelle ja sitten Hän puhui rikkaalla, syvällä, maskuliinisella äänellä.
Hän oli tullut antamaan minulle luottamusta, että Hän oli kanssani ja että Hän olisi minun turvani kaikkia minun vihollisiani vastaan.
Minä kuulin selvästi tämän ääneen kuultavan äänen minun fyysisillä korvillani.

Tämän jälkeen, Hän kääntyi ja käveli ruokalan läpi,
käänsi kahvaa ja avasi oven ja sitten sulki sen jälkeensä.
Minä kuulin Hänen kulkevan alas nämä 3 porrasta.
Tämä oli henkilökohtainen vierailu henkilökohtaiselta Kristukselta, aikana, jolloin minulla oli syvä ahdinko, jolloin olin halukas kääntämään selkäni Pyhän Hengen liikehdinnälle.
Tämä vierailu antoi minulle voimaa ja halua jatkaa ja maksaa hinta Hänen läsnäolostaan.

Myöhemmin, tapasin pastorin, jonka olin kokenut valittavan
minusta ja hän myönsi tehneensä sen.
Kysyin häneltä, jos hän olisi kiinnostunut kuulemaan, miten tämä Pyhän Hengen liikehdintä oli alkanus ja hän sanoi haluavansa.
Jaoin hänelle kaiken, hänen päänsä painui alas ja kyyneleet alkoivat vuotaa hänen kasvoilleen ja hän pyysi, jos minä voisin rukoilla hänen
puolestaan, että hänkin saisi sellaisen liikehdinnän hänen
palvelutyöhönsä.
Herra oli vieraillut, ja puolustanut minua.

Sitten kysyin Herralta, jos olisi Sanan kohtaa, joka olisi
minulle vahvistus siitä, että olin todellisesti kuullut Herran kävelevän. Vastauksena, Herra antoi minun huomioida seuraava Sanan kohta :

I Moos 3:8
Ja he kuulivat kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa
illan viileydessä.


Jälleen kysyin, jos olisi vielä joku toinen Sanan kohta ja minua
johdatettiin seuraavaan :

I Sam 3:10
Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niinkuin edellisilläkin kerroilla: Samuel, Samuel! Samuel vastasi. Puhu, palvelijasi kuulee.


Fakta tälle henkilökohtaiselle Herran vierailulle on :

John 14:21
Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.


Herra rakastaa ihan kaikkia, mutta tämä rakkaus on niille,
"jotka täyttävät ehdot", jotka Hän asettaa.
Todistus, tai tämän rakkauden vastavuoroisuus on, että Hän haluaa tuoda
Hänen ilmeisen läsnäolonsa heille.
Alkuperäinen, sana, "ilmeinen", tarkoittaa, että Herra tekee Itsensä "henkilökohtaisesti todelliseksi."
Niinpä, Jeesus sanoo, "Minä haluan näkyvästi näyttää Itseni hänelle."

Saarnatuoli kommentaari, joka viittaa Thayer`s Greek Lexiconiin,
sanoo, että tämä sana, "ilmeinen" on niin väkevä, että se ei
voi tarkoittaa mitään muuta, kuin ilmeistä Jumalan läsnäoloa,
jonka havaitsee yksi taikka useampi ihminen.

Kuitenkin, tämä on mahdollista jokaiselle meille kokea tämä
"kokemus" henkilökohtainen Herramme Jeesuksen Kristuksen
läsnäolo elämässämme.
amen amen

©2019 kotipolku - suntuubi.com