Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK


Jumalan kunniaksi
Kirjoittanut:es
KAIKEN, mitä sinä olet tehnyt yhdelle näistä Minun vähimmistä veljistäni,sinä olet tehnyt sen MINULLE. Matt 25:40.
Minä lupaan teille, mitä sinä teit yhdelle näistä vähimmistäminun veljistäni ja sisaristani, niin sinä teit sen MINULLE. (Elävä).
Minä kerron teille totisesti totuuden.
Mitä tahansa sinä teit yhdelle näistä ylenkatsotuista tai tietämättömistä, niin se olin MINÄ - sinä teit sen MINULLE! (Mess).
KAIKEN, mitä sinä olet jättänyt tekemättä yhdellekki näistä Minun vähimmistä veljistäni, sinä olet jättänyt tekemättä sen MINULLE. Matt 25:45
Minä lupaan teille, kun te kieltäydytte auttamasta yhtä näistä vähimmistä minun veljistäni ja sisaristani, niin sinä kieltäydyit auttamasta MINUA. (Elävä).
Minä kerron teille.
Mitä tahansa sinä epäonnistuit tekemästä yhdelle joistakin näistä vähimmistä ylenkatsotuista tai tietämättömistä , niin se olin MINÄ - sinä epäonnistuit tekemään sen MINULLE. (Mess.)

Näissä edellisissä Sanan kohdissa puhutaan yleensäkin meidän omasta mielestämme siitä, mitä me teemme yhdelle nälkäiselle, janoiselle, oudolle, alastomalle, sairaalle ja vangitulle, niin me ymmärrämme sen, että me teemme sen Herralle Itselleen.
Tai, jos me jätämme tekemättä sen, niin me jätimme sen tekemättä Herralle.
Mutta tämä Sanan kohta menee vieläkin syvemmälle, sillä sillä on paljon syvempi merkitys.
Siellä sanotaan K A I K E N, mitä olet tehnyt.
Joten aivan k a i k e n mitä olet tehnyt yhdelle uskovista veljistä taikka sisarista, olet tehnyt sen Herralle.
(Tämä ei tarkoita sitä, että voisimme olla sitten pahoja "maailmassa" oleville ihmisille, vaan nimenomaan Sana kehoittaa meitä näyttämään heille rakkautta, että heidätkin voitettaisiin Kristukselle).
Ts. jos haukut jotakin uskovaa, haukut oikeasti Jeesusta.
Jos arvostelet jotakin uskovaa, niin arvostelet Jeesusta.
Jos osoitat sormella jotakin uskovaa, niin teet sen Jeesukselle.
Tai jos sinä autat ja kannustat jotakin uskovaa, niin sinä teet sen Jeesukselle!
Sananlaskuissa sanotaan, että jos me autamme jotakin kärsivää, niin me oikeasti l a i n a a m m e J u m a l a ll e!
Myöskin Sana sanoo, että mitä tahansa teetkin, tee se, kuin tekisit sen
H e r r a l l e !
Eräs uskova saarnaaja sanoi myöskin näin, "jos sinä makaat toisen uskovan kanssa (johon sinulla ei ole lupaa),niin sinä makaat Jeesuksen kanssa Sanan mukaan."
Joten,todellakin meidän kannattaa alkaa miettimään, mitä me o i k e a s t i t e e m m e j a k e n e l l e m e s i t ä t e e m m e !!!
Hoivatkaa sentähden toinen toistanne, niinkuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut J u m a l a n k u n n i a k s i.Room 15:7
Toivottakaa tervetulleeksi ja vastaanottakaa (sydämistänne)toinen toisenne, kuten Kristuskin on sinut toivottanut tervetulleeksi ja ottanut sinut vastaan, J u m a l a n k u n n i a k s i. Room 15:7 (Amply.)
Ojentautukaa ja toivottakaa tervetulleeksi toinen toisenne J u m a l a n
k u n n i a k s i. Room 15:7 (Mess).

Tukekaa ja hoitakaa toisianne, niin kuin Kristuskin on ottanut teidät hoivaansa.
Silloin J u m a l a s a a e l ä m ä s t ä n n e k u n n i a n. Room 15:7 (Elävä).

Meidät tunnetaan tässä maailmassa vain yhdestä merkistä ja se on nimeltään r a k k a u s.
Meitä ei tunneta "seurakunnannimien" mukaan.
Tänä päivänä me taistelemme, vihottelemme, sormella osoittelemme toisiamme ja uskomattomat katselevat meitä kummissaan, että mitä ihmettä tuo on, eivätkä halua olla sen kanssa missään tekemisissä.
Me emme toteuta Jeesuksen kehoitusta r a k a s t a a toisiamme.
Hän jopa kehoittaa meitä k i l p a i l e m a a n r a k k a u d e s t a k e s k e n ä m m e ja ajattelemaan aina toista parempana, kuin itseämme, sekä olemaan toinen toisillemme alamaisia K r i s t u k s e n p e l o s s a! Mutta, kun me alamme toimimaan edellisten Sanan kohtien mukaan, että me hoivaamme toisiamme, olimme sitten kokoontuneet suuriin kokouksiin, taikka kotikokouksiin, ja vaikka minkä nimen alle tahansa, jotka uskovat Raamatun Sanaan niin, että "Jeesus on Herra", niin maailmakin alkaa näkemään sen, että meillä on jotakin sellaista, mitä heillä ei ole.
On olemassa vain y k s i Kristuksen ruumis ja se olemme me, kaikki uskovat.
Pää on Kristus itse ja ruumis olemme me.
Jos Pää on Jumala ja Jumala on rakkaus, niin eikö ruumiinkin kuulu olla kaikilta osiltaan r a k k a u s?
Kristuksen ruumista ei ole jaettu eri osiin, vaan se on y k s i.
Ruumiin tulee olla ehdottomasti aivan samanlainen, kuin Pääkin on.
Mutta tällä hetkellä vielä me olemme aivan samanlaisia kuin maailmankin ihmiset.
Vihoittelemme toisillemme.
Sana kertoo meille siitä, miten me olemme Kristuksen ruumis.
Ja Jumala on katsonut niin, että osat, joita me arvioimme vähäisimmiksi tässä ruumiissa, niin Hän taas katsoo heidät tärkeimmiksi.
Mikä sellainen ruumiin osa voisi olla?
Hän puhuu tästä ruumiinosasta, että me sitä häpeämme ja verhoamme sen!
Synnytyskanavat ovat sellainen osa ihmistä, että me emme sitä halua normaalissakaan jokapäiväisessä elämässä paljastaa.
Kun synnytyksen aika tulee, niin jotkut synnyttävät kotona piilossa, tai menevät sairaalaan, jossa on mukana ehkä vain kätilö synnytyksessä, joten me teemme kaiken kuin piilossa.
Nainen synnyttää uutta elämää.
Tämä on aivan sama hengellisestikin, kun me alamme synnyttämään hengessä,niin me emme sitä toitota koko maailmalle, vaan me menemme omaan huoneeseemme ja laitamme ovat kiinni ja alamme rukoilemaan. Esirukoilijat ovat tämän Kristuksen ruumiin t ä r k e i n o s a!
Ilman rukousta ei ole yhtään mitään.
Esirukoilijat synnyttävät uutta elämää!
Ja heitän tähän lisäksi tämän, "että meidän jokaisen kuuluisi olla esirukoilijoita,sillä me olemme Kristuksessa ja Hän istuu Isän oikealla puolella ja esirukoilee meidän puolestamme.
Me olemme Hänen ruumiinsa, ja meidän kuuluisi esirukoilla sen mukaan,mitä Pyhä Henki meille antaa."
Me katsomme niitä, jotka ovat näkyvillä paikoilla puhumassa ja me ihailemme heitä.
Mutta voikin käydä niin, että nämä esirukoilijat saavat suurimmat palkinnot perillä, koska he ovat tehneet kaiken ihmisiltä piilossa. Ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja viimeiset ensimmäisiksi.
Sana sanoo, että koska me olemme YKSI RUUMIS JA JEESUS ON TÄMÄN RUUMIIN PÄÄ, NIIN meidän tulee h o i v a t a t o i s i a m m e J u m a l a n k u n n i a k s i!!!
Jos me jaamme KRISTUKSEN RUUMIIN osiin, että minä kuuluun "Luterilaiisiin" ja sinä kuulut "Metodisteihin", kun hän taas kuuluu "Lestadiolaisiin", ja tuo tuolla kuuluu "Baptisteihin"jne, niin tämä ei ole oikein.
On vain Y K S I K R I S T U K S E N R U U M I S.
He kuuluvat KRISTUKSEEN, eikä jonkun nimenomaisen "nimen alle."
"Nimet" kuuluvat tämän maailman systeemiin, koska tässä maailmassa ei voi kokoontua eri paikkoihin, ellei niille ole annettu nimiä ja nimiä ole rekisteröity.
Mutta hengessä nimillä ei ole mitään merkitystä.
Silti on kuultu ihmisten sanovan, kun joku ei kuulu juuri sen nimen alle, "että sinä et kuulu meihin."
Joka tällaista sanoo,niin hän j a k a a K r i s t u k s e n r u u m i s t a. Jos m e i d ä n o m a s s a r u u m i i s s a m m e joku osa on kipeä, kuten esim. polvi, niin k o k o r u u m i i s i tuntee kivun.
Siksi meidän tulee Kristuksen ruumiissa n o s t a a t o i s i a m m e ja
a u t t a a t o i s i a m m e, emmekä kritisoida, arvostella tai tuomita. Mitä muuta tapahtuu, kun esim. polvi on kipeä?
Meidän kaikki ruumiinosamme ottavat osaa tämän kipeän osan h o i v a a m i s e e n!
Tätä meidän tulisi tehdä myöskin K r i s t u k s e n r u u m i i s s a.
Kun joku osa on sairas,niin me h o i v a a m m e s i t ä o s a a, että se tulee terveeksi!
Jos me kritisoimme toisiamme, niin me teemme sen i t s e l l e m m e, koska kuulut samaan ruumiiseen ja teet sen myöskin Kristukselle.
Sana sanoo myöskin aviomiehille, että mitä tahansa he tekevät omalle vaimolleen, niin he tekevätkin i t s e l l e e n.
Sana lisää, ettei kukaan ole v i h a n n u t o m a a ruumistaan,vaan v a a l i i sitä.
Näin aviomiehenkin tulee tehdä omalle vaimolleen.
Eikä vain aviomiehen, vaan Sanan mukaan meidän kaikkien kuuluu olla toisillemme alamaisia ja h o i v a t a t o i s i a m m e!
Meidän tulee nähdä j o k a i n e n u s k o v a (minkä nimen alla tahansa) K r i s t u k s e s s a!
Siksi Sana sanoo, "mitä tahansa sinä haluat, että sinulle tehtäisiin, niin tee se tälle toiselle, tämä on laki ja profeetat."
Kun me olemme KRISTUKSESSA, jossa Hän on Pää ja me olemme Hänen ruumiinsa, niin KRISTUKSESSA ei ole, "juutalaista, ei Kreikkalaista, ei orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette Y H T Ä KRISTUKSESSA Jeesuksessa." Gal 3:28.

Me k a i k k i olemme y k s i (y h t ä) Kristuksessa!!!
Katso omaa ruumistasi.
Jos polvesi, joka olisi vaikka"Luterilainen", väittää, että he ovat ainoita oikeita Kristuksen ruumiin jäseniä, niin kaikki muut osat ruumiista, kaula, kädet,ruumis ja jalkojen muut osat leikattaisiin pois, koska ne eivät sinun mukaasi kuulu ruumiiseen, niin mitä jäisi jäljelle?
Vain polvet. Pelkistä polvista ja Päästä ei synny tekemälläkään k o k o
r u u m i s t a.
Koko ruumis ei ole pelkkää polvea.
Nimet seurakunnille (kirkoille) ovat syntyneet sen ajan herätyksien mukaan.Esim. kun Martti Lutter eli, niin hän toi meille Luterilaiset.
Mutta se oli vain yksi ajanjakso koko herätyksen historiassa. Uskonnolliset ihmiset jopa tappavat toisiaan samassa maassa.
Uskonto ja uskonnollisuus on k o v a a ja j u l m a a sekä k y l m ä ä.
Se on v i h a a.
Se on m u r h a n henkeä.
Maailma ei osaa erottaa näitä toisistaan.
Kun joku tulee heille puhumaan Jeesuksesta, niin he näkevät tämän kammottavan uskonnollisen seurakunnan, eivätkä halua olla sen kanssa missään tekemisissä.
Me itse olemme tähän syypäitä.
Meidän tulisi näyttää toisillemme ja maailmalle v e l j e l l i n e n
r a k k a u s!!
Söittepä siis tai joitte tai teittepä m i t ä h y v ä n s ä, tehkää k a i k k i
J u m a l a n k u n n i a k s i. I Kor 10:31.
Niinpä, mitä tahansa sinä syöt tai juot, tai mitä tahansa sinä teetkin, niin tee kaikki J u m a l a n k u n n i a k s i ja kirkkaudeksi. (Amply).
Mitä tahansa sinä syöt tai juot, tai mitä tahansa sinä teet,sinut pitää tehdä kaikki J u m a l a n k u n n i a k s i. (Elävä).
Syö ruokasi sydämmelläsi, eikä huolestuneena siitä, mitä jotkut sanovat sinusta - sinä syöt J u m a l a n k u n n i a k s i,eikä niinkään, että miellyttäisit ihmisiä.
Toisaalta, tee kaikki niin sydämmelläsi, ja vapaasti J u m a l a n k u n n i a k s i.(Mess.)
Ts. söi tai joit, tai t e i t m i t ä h y v ä n s ä, niin Sana kehoittaa meitä elämään ja tekemään se niin, että siitä tulee J u m a l a l l e k u n n i a a!!!
Tämä on hyvä muistaa, kun me syömme, että me syömme Jumalan kunniaksi, joten me emme syö liikaa.
Kun me juomme, niin jos esim. otamme hiukan viiniä ruuan kanssa, niin me muistamme, että me teemme sen Jumalan kunniaksi, joten me emme ota liikaa ja tule humalaan.
(Jos sinulla on ollut alkoholiongelma, niin se tarkoittaa sitä, että sinä et ota tippaakaan edes viiniä.
Jumalan kunniaksi olet täysin ilman).
Tällä kohtaa ei kehoiteta ketään viinin juomiseen.
Meillä on mm. ehtoollisestakin eri käsitykset.
Toiset uskovat alkoholipitoisen viinin ottamiseen ja toiset vain mehun ottamiseen.
Tästä ei saa tulla oppikiista.
Mitä tahansa me silmillämme katsomme, niin meidän tulee muistaa se, että meidän silmämme ovat Jeesuksen silmät.
Mitä Jeesus silmillään katsoisi?
Job sanoi, "minä olen tehnyt l i i t o n silmäini kanssa." Job 31:1a.
Mitä tahansa sinä puhut suullasi, sinun tulee tämä erikoisesti muistaa, että suu ja kieli ovat meidän jäsenistämme se pahin osa, joka voi syttyä helvetistä ja alkaa palamaan ja sytyttämään koko metsän. Jaak 3:5-6.
Meille on annettu kuva oikeasta suusta ja kielestä apostolien teoissa, helluntaina, kun Pyhä Henki tuli, niin he näkivät t u li s i a k i e l i ä.
Eli meidän kielemme pitää olla t u l e s s a Pyhästä Hengestä, eikä helvetin tulesta. Ap 2:3.
Mitä tahansa sinä kuuntelet korvillasi, muista, että korvasi ovat osa Jeesusta.
Mitä Jeesus korvillaan kuuntelisi?
Herra sanoi eräälle miehelle hänen käsistään, "muista aina,että käsilläsi sinä siunaat ihmisiä.
Älä anna käsiesi mennä ahneuteen, taikka ihmisten lyömiseen, muista että on aikoja, jolloin kirjaimellisesti sinun kätesi ovat Minun käteni."
Ts. meidän uskovien kädet edustavat K r i s t u k s e n k ä s i ä!
Ja minne me jaloillamme kuljemme, meidän tulee muistaa,että jalkamme ovat Jeesuksen jalat.
Mihin Jeesus menisi jaloillaan?
Mitä me ajattelemme sydämessämme.
Meidän mielemme kuuluu olla taivaallisissa, eikä maallisissa.
Muista, että mielesi on Jeesuksen.
Meillä on Kristuksen mieli.
Mitä Jeesus mielessään ajattelisi?
Ajatusmaailma tulee meidän omasta sydämestämme ja myöskin paholainen heittää ajatuksia meille.
Jos otat ne vastaan omanasi, niin alat ajattelemaan sitä, mitä se on sinulle antanut.
Ajatusmaailmassa voit myöskin kieltäytyä ajattelemasta pahoja asioista. Ajatusmaailma on joskus vaikeaa pitää jatkuvasti taivaallisissa ja Herrassa.
Tämä siksi, että se on meidän taistelukenttämme.
Mutta se on mahdollista ajan kanssa kouluttaa ajattelemaan oikeita asioita ja pitää ajatukset kurissa Kristuksessa.
Sana kehoittaa meitä, "Ja vielä veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa." Fil 4:8.
Minä vetoan sinuun siksi, veljeni ja rukoilen sinua näkemään(kaikki) Jumalan armot, tekemään lujan ruumiisi antautumisen(esittäin kaikki sinun ruumiisi jäsenet ja taipumukset) kuin elävänä uhrina,pyhänä (pyhitettynä, vihittynä) ja erittäin Jumalalle mieleisenä, joka on teidän järjellinen (järkiperäinen,älyllinen) palvelus ja h e n g e l l i n e n
y l i s t y s. (Amplyf.)

Ts. koko meidän ruumiimme antaminen Herralle on meidän h e n g e l l i n e n y l i s t y k s e m m e !
Meidän tulee tässä muistaa eräs vaikea läksy, joka on se,että
u s k o v a t tulevat Jumalan Sanan mukaan meitä vastaan.
Tämä taas siksi, että Sananlaskut sanovat sen, "että ihminen toistansa hioo." Jos kaikki, mitä me saamme toisiltamme on pelkästään hyvää, niin me emme koskaan kehity.
Jumala sallii meille koetuksia ja vaikeuksia, että me niistä kasvaisimme. Näistä koetuksista on mainittu niin Vanhassa, kuin Uudessakin testamentissa.
Kun me avioidumme maan päällä, niin ihmisistä tulee y k s i vasta yhdynnän jälkeen.
Heistä tulee y ks i l i h a.
Siksi Sana sanoo meille, että vain kuolema voi heidät erottaa. Vain kuolema poistaa tämän l i i t o n miehen ja vaimon väliltä.
Jos tätä y h d y n t ä ä l ihassa aviossa ei ole, niin avioliiton voi p e r u a! Ts. jos me eroamme ja menemme uusiin naimisiin silloin, kun aviopuolisot ovat vielä elossa, niin Sana sanoo, että me teemme silloin syntiä.
Tämä siksi, että avioliitossa yhdyntä lihassa on niin voimakas"liitto" (veriliitto).
Meidän kuuluisi mennä neitsyinä avioon, jolloin siitä tulee veri l i i t t o. Avio l i i t t o (veri l i i t t o) voi purkautua vain kuoleman kautta. Efesolaiskirje puhuu paljon tästä salaisuudesta, ja jotkut käännökset siteeraavat sitä mysteerioon miehen ja naisen,s e k ä Kristuksen, että seurakunnan (Morsiamen) välillä. Ts. kun me tulemme uskoon, niin me menemme "hengelliseen avioliittoon", mutta me emme mene miehelle, niinkuin Sana sanoo, vaan me y h d y m m e h e n g e l l i s e s t i K r i s t u k s e n k a n s s a (veriliittoon).
Meistä tulee y k s i h e n g e s s ä.
Kun Jeesus kuoli ristillä, niin Hän maksoi kaikki meidän velkamme ja me saamme syntimme anteeksi, joten uskossame tulemme uudelleen "neitsyen" asemaan (synnitön, tahraton),joka menee "avioon" Kristuksen kanssa (veriliittoon).
Asettaakseen Kristuksen eteen puhtaan neitsyen Room 11:2.
Mutta me emme mene taivaallisissa miehelle, vaan tämän veriliiton hinnan on vain Jeesus Kristus maksanut omalla kalliilla verellään.
Meidän tulee silloin, kun olemme y h t ä h e n g e s s ä K r i s t u k s e n k a n s s a, eli olemme y k s i h e n g e s s ä, elää sen mukaisesti.
Jos me emme ole y h t ä h e n g e s s ä, niin tämänkin liiton voi perua. Hengellisellä tasolla se tarkoittaa, ettei ole kasvanut aikuisuuteen Kristuksen Morsiammeksi.
Et ole myöskään y h t ä Kristuksessa, jos olet alkanut kallistumaan uudelleen maailman puolelle, joka on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Myöskin ehtoollisen jättäminen on suurin syy siihen,että meistä ei tule
y h t ä Herran kanssa. (Myöhemmin tulevaopetus).
Ehtoollinen on rakkauden ateria, ensirakkaus, jossa me y h d y m m e Herraan!
Ehtoollisella me t u n n e m m e Herran!!
Jos me elämme "maailman mukaan" silloin, kun olemme uskossa, niin me harjoitamme hengellistä haureutta Jeesusta vastaan.
Olemme silloin menneet Jeesuksen vihollisen(saatanan) puolelle.
Mutta tähän Morsiameen kasvaminen on prosessi, aivan samalla tavalla, kuin vauvasta kasvaminen aikuiseksi on kasvunprosessi.
Samalla tavalla me kasvamme aikuisiksi hengessäkin.
Me emme avioidu maan päällä silloin, kun olemme vauvoja taikka lapsia. Myöskään Kristus ei halua avioitua vauvojen taikka lapsien kanssa, vaan Hän odottaa meiltä kasvua aikuisuuteen hengessä.
Siksi, kun me teemme virheitä, tai kun me lankeamme syntiin,niin me emme saa arvostella, kritisoida taikka tuomita toisiamme, sillä
a i v a n j o k a i n e n t e k e e v i r h e i t ä tässä kasvamisen prosessissa.
Virheet ovat siksi,että me voisimme niistä o p p i a.
Kun vauva kaatuu, hän ei jää ikuisiksi ajoiksi maahan lojumaan, vaan oppii virheistä, eikä halua tehdä niitä uudelleen, vaan haluaa oppia kävelemään.
Mitä enemmän me kasvamme tähän "taivaalliseen avioliittoon"aikuisiksi, niin sen pitää näkyä meidän elämässämme niin,että me e l ä m m e
J u m a l a n k u n n i a k s i!
Niinhän Kristuskin eli J u m a l a n k u n n i a k s i ja me olemme
H ä n e n r u u m i i n s a j ä s e n i ä, joten meidänkin tulee e l ä ä
J u m a l a n k u n n i a k s i K A I K E S S A!!!
Jeesus eli aina niin, että Hän teki Isänsä tahdon, koska he olivat y h t ä. Jeesus sanoi, "kun te olette nähneet Minut, niin te olette nähneet Isän. Nyt Kristuksen ruumis ei tee omaa tahtoaan, vaan Pään tahdon.
Sinun ruumiisi jokainen liike ja kehoitus tulee sinun o m a s t a
p ä ä s t ä s i.
Jos jokainen Kristuksen ruumiissa tekisi oman tahtonsa mukaan, niin ajatelkaa minkä niminen sairaus siitä normaalisti tulisi, jos jokainen sinun ruumiisi jäsen toimisi ja heittelehtisi, minne se itse tahtoo?
Eikö tämä olisi MS tauti? J
a hengellisellä tasolla se olisi hengellinen MS!
Meidän tulisi pystyä tekemään Jeesuksen tahdon niin, että maailma voisi katsoa meitä ja sanoa "kun me olemme nähneet sinut, olemme nähneet Kristuksen."
Tämä ei tarkoita sitä,että meistä tulisi virheettömiä ja tarkalleen samanlaisia, kuin Jeesus.
Meistä ei koskaan tule Jumalaa.
Me tulemme aina olemaan vajavaisia,vaikkakin olemme Kristuksessa. Kun nainen avioituu lihassa miehen kanssa, niin hän saa aviomiehen nimen.
Tästä nimestä yleensä tunnetaan tämä perhe.
Me emme halua tälle nimelle aiheuttaa mitään häpeää, koska tämän nimen alle kuuluu niin aviomies kuin vaimokin.
Kun me tulemme uskoon, niin meidän matkamme taivaalliseen avioliittoon alkaa.
Ensin meidän tulee kasvaa siihen, koska Sanakin puhuu siitä, että he ovat Jumalan poikia, ja tyttäriä.
Perintö kuuluu "aikuisille" pojille ja tyttärille, ei vauvoille.
Tämäon aivan sama maailmassakin.
Moni on jäänyt vauvan asteelle, eikä halua siitä muuttua miksikään.
Jos ajattelemme tätä maallisesti, niin kun perheeseen syntyy sairas lapsi, joka jää ainiaaksi lapsen asteelle, niin se on suuri tragedia siinä perheessä.
Tämä onaivan sama asia hengellisestikin Herran perheessä, jos me emme halua kasvaa aikuisiksi ja vastuullisiksi, niin meistä tulee hengellisesti jälkeenjääneitä.
Kun me olemme uskossa, niin me saamme saman nimen,kuin Kristuskin, me olemme Kristuksessa.
Ja me emme saa tuottaa Kristuksen nimelle häpeää.
Häpeä koskettaisi K r i s t u s t a ja k o k o Hänen ruumistaan.
Me olemme nyt Kristuksessa, niin meidän tulee elää nyt Kristuksessa olevaa elämää.
Henki, sielu (mieli, tahto ja tunteet) ja ruumis, kaikki Kristuksessa. Maailmalla ei ole toista Kristusta, vain yksi, ja se olet sinä ja minä.
He näkevät meidät ja meidän tulee tuoda heille Kristusta - Sanaa.
Meidän tulee elää niin, kuin olisimme avoin Raamattu.
Tänä päivänä ihmisillä on erittäin huono käsitys Kristuksesta ja Sanasta. Miksi?
Siksi, että he ovat katsoneet meitä uskovia ja me olemme antaneet Kristuksesta ja Sanasta heille aivan väärän k u v a n!!!
Meidän tulee elää niin, että me annamme k u n n i a n
e l ä m ä s t ä m m e J u m a l a l l e ja kannamme k u n n i a a
K r i s t u k s e n n i m e l l e!!!
amen

©2019 kotipolku - suntuubi.com