Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK


Mitä on "ensirakkaus" ? =Kirjoittanut:
esMutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä t e k o j a; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Ilm 2:4-5.

Kaikki ei kuitenkaan ole hyvin; et rakasta minua samalla tavoin kuin alussa. Muista ensirakkautesi aikaa. Miten erilaista kaikki on nyt! Tule takaisin luokseni ja elä niin kuin silloin elit. Muuten siirrän lampunjalkasi pois seurakuntien joukosta. Elävä.

Mutta sinä olet kulkenut pois ensirakkaudetasi - miksi? Mitä
sinulle on tapahtumassa? Onko sinulla mitään ajatusta siitä,
miten kauaksi olet langennut? Lusiferin lankeeminen! Käänny
takaisin. Saa takaisin ensirakkautesi. Et voi hukata hetkeäkään aikaa, koska olen jo matkalla siirtämään sinun valosi pois kultaisesta ympyrästä. Mess.

Mutta minulla on tämä (yksi syytös) sinua vastaan; että sinä
olet jättänyt (hyljännyt) rakkauden, joka sinulla ensimmäisenä
oli (sinä olet hyljännyt Minut, sinun ensirakkautesi). Muista
siis mistä korkeudesta sinä olet langennut. Tee parannus
(muuta sisäinen ihmisesti tekemään Jumalan tahto) ja tee
t ö i t ä, joita aikaisemmin teit (kun ensi kerran tunsit Herran),
tai muuten Minä tulen käymään luonasi ja siirrän sinun
lampunjalkasi pois paikoiltaan, jos et muuta mieltäsi ja tee parannusta. Amplyf.

Hyvin monet käsittävät ensirakkauden tarkoittavan joitakin
äärimmäisen kiihkeitä ja romanttisia tunteita Herramme kohtaan.
Tätä käsitystä on varsinkin karismaattisissa piireissä.

Mutta tässä ei ole siitä kyse.

Me emme voi tunteita kokonaan heittää pois, kun me
olemme rakastuneita, mutta Herra haluaa meiltä jotakin
muutakin, kuin pelkkiä tunteita.

Ensirakkaus on kreikaksi protos agape. Protos agape taas
tarkoittaa ensirakkautta, joka on kaiken yli menevää
rakkautta.

E n s i r a k k a u s johtaa meidät takaisin e h t o o l l i s e e n.

Ehtoollinen on r a k k a u d e n a t e r i a.

Useat uskovat uskovat siihen, että meidät on pelastettu
siksi, että me pääsisimme kerran Taivaaseen. Mutta meidät
on pelastettu yhtä tarkoitusta varten ja se on = I n t i i m i i n
suhteeseen Jeesuksen kanssa.

Nämä kaikki tarkoittavat aivan s a m a a a s i a a =
tuntea; yhtyä; koinonia; yksi hengessä; yksi; seurakunnan
yhteys; uskovien yhteys; ja ehtoollinen.

Yhteys = kreikaksi koinonia = ehtoollinen.

Kun me otamme ehtoollista, niin meidän kuuluisi kokea
yhteys meidän Herraamme ja Hänen läsnäolonsa.

II Moos 25:30 hebreaksi on = läsnäolon leipä (suomeksi
käännetty näkyleiväksi).

Kun me otamme ehtoollista, niin meistä tulee y k s i
Herramme kanssa.

Kun aviopari häiden jälkeen yhtyy, niin heistä tulee y k s i
lihassa. Jumalan tahto on, että me aviodumme neitsyinä,
jolloin aviol i i t o s t a tulee v e r i l i i t t o. Sanan mukaan
yhdynnän jälkeen aviopari t u n t e v a t toisensa. Jos yhdyntää ei ole, niin avioliiton voi perua, koska silloin ei ole kyse
l i i t o s t a.

Kun me otamme e h t o o l l i s t a, niin me y h d y m m e
h e n g e s s ä Herramme kanssa ja meistä tulee y k s i.
Tämä on hengellinen l i i t t o, jonka v e r i l i i t o n veren
on hengellään maksanut Herramme Jeesus Kristus.
Jos me emme ota ehtoollista, niin meistä ei tule yhtä Herran kanssa ja Hän ei t u n n e m e i t ä ja tämänkin liiton voi perua.

Jeesuksen e n s i m m ä i n e n r a k k a u d e n t e k o
seurakuntaa (Morsianta) kohtaan oli e h t o o l l i s e n
a s e t t a m i n e n. Heti tämän päivän jälkeen Hän myös
fyysisesti antoi henkensä meidän jokaisen edestä.

Ts. Hän asetti meille r a k k a u d e n a t e r i a n, jossa
me voimme syödä H ä n t ä ja siis y h t y ä H ä n e e n.

Aivan aikojen alussa, Jumala asetti Paratiisiin 2 puuta.
Toinen oli nimeltään Elämän puu ja toinen oli Hyvän ja pahantiedon puu.

Elämän puu oli Jeesus ja Hyvän ja pahantiedon puu
oli Saatana.

Aadamilla ja Eevalle ei ollut itsessään ikuista elämää, vaan
Sanan mukaan heidän tuli jokainen päivä tulla Elämän
puun luokse syömään sen hedelmää ja näin he saivat
syödä ikuista elämää itseensä.

Ts. he ottivat (söivät) jokainen päivä ehtoollista.

Kun syntiinlankeemus tuli, niin oli suuri vaara siinä, että
he menisivät tässä tilassa syömään Elämän puusta ja
eläisivät siinä syntiinlankeemuksen tilassa ikuisesti.

Joten Jumala asetti Elämän puun eteen tulisen miekan
vartioimaan sitä, etteivät he voisi siitä enää syödä.

Kun Eeva oli langennut syntiin ja hän toi synnin eli
kuoleman hedelmää Aadamille, niin hän ei halunnut olla
yksin, vaan päätti kuolla Eevan takia, että hän voisi olla
vaimonsa kanssa.

Näin Jeesuskin teki. Hän tuli vartavasten kuolemaan
Morsiamensa (seurakunnan) edestä, että me Hänen
vaimonsa, voisimme olla yhdessä Hänen kanssaan.

Kun Aadam ja Eeva eivät voineet enää syödä Jeesusta
Elämän puusta, niin he alkoivat heti fyysisesti kuolemaan.
Se kesti pitkän aikaa, koska maailman siihen aikaan oli
muuten saastumaton, mutta he tulivat kyllä kuolemaan
fyysisesti.

Mitä heti tapahtui syntiinlankeemuksen jälkeen oli, että
he kuolivat hengellisesti, eli heidän yhteytensä Jumalan
katkesi, johtuen synnistä. Synnillä on a i n a
s e u r a a m u k s e n s a.

I Kor 10:16
Sentähden malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?

Ts. Koinonia = ehtoollinen

I Kor 1:9
Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme
y h t e y t e e n.

Ts. Koinonia = yhteys = social intercourse = yhteys

Gummeruksen mukaan - social intercource on =
vuorovaikutus; ajatustenvaihto; sukupuoliyhteys (tässä järjestyksessä kirjassa).

Wsoyn mukaan social intercource on =
sukupuoliyhteys; kanssakäyminen; yhteys (tässä järjestyksessä
kirjassa).

Me uskovina emme mene taivaallisissa (emmekä hengessä) miehelle, vaan tässä on kyse hengessä y h t y m i s e s t ä !

Tämä o n m i n u n r u u m i i n i, joka teidän edestänne
annetaan, tehkää tämä minun muistokseni. I Kor 11:24.

Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi; Tämä malja o n u u s i l i i t t o m i n u n v e r e s s ä n i, niin
u s e i n kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni.
I Kor 11:25.

Ehtoollisella leipä o n Herran r u u m i s Hänen sanojensa
mukaan ja malja o n Herran v e r i Hänen sanojensa mukaan. Kyse ei ole jostakin symboliikasta, vaan siitä, että s e o n
s i t ä, m i t ä H ä n s a n o o s e n o l e v a n.

Sentähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen.
I Kor 11:27.

Tämä sana "kelvottomasti" tarkoittaa vain yhtä asiaa, ja se on, että meidän tulee kunnioittavasti ottaa ehtoollista.

Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Sentähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. I Kor 11:29-30.

Ts. meidän tulee ehdottomasti tehdä ero normaalin ruuan
syömisessä ja siinä, kun me otamme Herran e h t o o l l i s t a.
Ennenhän ehtoollinen oli kokonainen ateria. Jos me emme ota kunnioittaen ehtoollista ja emme erota normaalia ruokaa Herran ruumiista, niin me sairastumme ja moni on kuollut. Tämä jo kertoo siitä, että me todellisesti otamme Herran r u u m i s t a ja v e r t a j a se täytyy tehdä kunnioituksella ja oikein erottamalla!

Herran e h t o o l l i n e n tuo myöskin meille terveyttä,
sillä Hän on maksanut kuolemallaan koko hinnan meidän
synneistämme ja sairauksistamme. Hänen läsnäolonsa
ehtoollisella tuo meille terveyttä.

Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se p y s y y
m i n u s s a ja minä h ä n e s s ä. John 6:56.

Ts. heistä on tullut y k s i ! Hän pysyy silloin minussa ja
minä Hänessä = y k s i ! Y k s i h e n g e s s ä !

Jos me vertaamme ehtoollisen ottamista, jota Aadam ja
Eeva ottivat Eedenin Paratiisissa jokainen päivä, että
he saisivat itseensä ikuista elämää, niin jos me emme nyt
ota ehtoollista, rakkauden ateriaa, niin se tarkoittaa sitä, että
me emme saa i k u i s t a e l ä m ä ä i t s e e m m e, ja
me emme ole y h t ä Hänen kanssaan.

JOTEN =
Ilm 2:4 puhuttaan ensimmäisen rakkauden hylkäämisestä.

Ensimmäisen rakkauden ateria oli e h t o o l l i n e n.

Historian myötä tätä ensimmäistä rakkauden ateriaa on alettu
hylkäämään. Sitä on alettu pitämään symboolisena tapahtumana
ja otetaan ehtoollista kerran vuodessa, kerran puolessa vuodessa, kerran kahdessa kuukaudessa tai kerran kuukaudessa Herramme uhrausta muistaen.

Ilm 2:5 sanotaan, "tee parannus ja tee e n s i m m ä i s i ä
t e k o j a." Ts. ala pitämään rakkauden ateriaa, ehtoollista.

Ja he olivat alati, j o k a p ä i v ä, yksimielisesti pyhäkössä
ja mursivat k o d e i s s a leipää ja nauttivat ruokansa
riemuilla ja sydämen yksinkertaisuudella. Ap 2:46.

Ja kun v i i k o n e n s i m m ä i s e n ä p ä i v ä n ä
olimme kokoontuneet m u r t a m a a n l e i p ä ä. Ap 20:7a.

Nämä olivat kaksi mallia Uudesta Testamentista.

Mutta meillä on myöskin kaksi mallia Vanhassa liitossa, missä uhrattiin jokainen aamu klo 9 ja jokainen iltapäivä klo 15 uhrilammas.

Myöskin Adam ja Eeva tulivat jokainen päivä syömään Elämän
puusta, että he saisivat itseensä ikuista elämää.

Matt 1:25a
Eikä y h t y n y t häneen.
(siis= eikä t u n t e n u t häntä).

I Moos 4:1
Ja mies y h t y i vaimoonsa Eevaan.
(siis= mies t u n s i vaimonsa Eevan).

Mutta hän ei y h t y n y t häneen, kuin aviomiehenä,
kunnes hän oli synnyttänyt esikoispoikansa, ja hän antoi
Hänelle nimeksi Jeesus. Matt 1:25 Amplyf.

Ja Aadam t u n s i Eevan vaimonaan ja hän tuli raskaaksi
ja synnytti Kainin. I Moos 4:1a Amplyf.

Kun avioliitossa mies yhtyy vaimoonsa, niin he t u n t e v a t
toisensa.

Kun me otamme ehtoollista, niin me yhdymme Häneen
ja Herra t u n t e e meidät ja me t u n n e m m e Hänet.

Minä en ole teitä koskaan t u n t e n u t, menkää pois minun
tyköäni, te laittomuuden tekijät. Matt 7:23

Mutta hän vastasi ja sanoi: Totisesti minä sanon teille; minä
en t u n n e t e i t ä. Matt 25:12.

Moni sanoo minulle sinä päivänä; Herra, Herra, emmekö me
sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Matt 7:22.

Silloin te rupeatte sanomaan: Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi ja meidän kaduillamme sinä opetit? Luuk 13:26.

Herra sanoo heille (oma tulkintani) =
Kyllä te profetoitte ja teitte suuria tekoja. Teitte paljon kaikenlaista työtä, mutta teillä ei ollut i n t i i m i ä
s u h d e t t a Minun kanssani. Minä en koskaan oppinut
t u n t e m a a n teitä.

Hengellinen i n t i i m i y s tapahtuu juuri e h t o o l l i s e l l a.

Korkea veisu mainitsee, että olet tehnyt paljon töitä minulle,
mutta olet oman viinitarhasi täysin unohtanut hoitaa.

He eivät t u n t e n e e t Häntä. Luuk 24:13-16.

Heidän edessään Hän siunasi l e i v ä n ja v i i n i n. Luuk
24:17-30. Ts tämä oli e h t o o l l i n e n.

Tämän jälkeen he t u n s i v a t Hänet, kuka Hän oli. Luuk 24:31. Ts ehtoollisella he t u n s i v a t Hänet.

Ja itse he kertoivat, mitä oli tapahtunut tiellä, ja kuinka he olivat Hänet t u n t e n e e t, kun Hän m u r s i l e i p ä ä.
Luuk 24:35. Ts. he t u n s i v a t Hänet ehtoollisella.

Kun me otamme e h t o o l l i s t a, ensirakkauden ateriaa,
meistä tulee y k s i Herran kanssa ja Hän t u n t e e
m e i d ä t ja me tunnemme Hänet. Me koemme Hänen
läsnäoloaan, jossa läsnäolossa me voimme parantua.
Me saamme Hänestä ilmestystä ja meidän silmämme
avautuvat näkemään Hänet. Ehtoollisella, rakkauden aterialla
me saamme myöskin voimaa tuleviin hengellisiin sotiin.
Ehtoollisella me myöskin olemme yhtä koko muun ruumiin kanssa ja koemme oikeaa yhteyttä heidän kanssaan.amen

©2019 kotipolku - suntuubi.com