Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Miten opit erottamaan ihmeet ja merkit
Pitäkäämme fokuksemme maalissa ja ymmärtäkäämme ajat merkit. Kirjoittanut:Ron McGatlin
(Lähettänyt ao:lleNancilee Restivo)
Suomentanut:es

Jumala on lähettämässä tuoretta Hänen Henkensä tuulta ympäri maailmaa tänä muutoksen aikana. On ollut tyhjiötä monissa ihmisissä maailmassa, myöskin Kristityissä.On ollut Jumalan läsnäolon puute, joka on luonut hengellisen tyhjiön ja nyt voimme vetää Jumalan Pyhästä Hengestä täyttääksemme tämän tilan rakkaudella ja voimalla Jumalan läsnäolossa, tehdäkseen uudeksi, parantaakseen,vapauttaakseen ja kuljettaakseen Jumalan kansan seuraavalle vapautumisen tasolle, kaikki asiat meidän Jumalallemme -käytännöllinen todellisuus Jumalan valtakunnasta maan päällä. Jumalan on Henki, joka ensimmäiseksi liittyy ihmisen henkeen Pyhän Hengen kautta, yliluonnollisella Hengen alueella ja sitten virraten ihmisen sielun ja ruumiin kautta, manifestoituen luonnollisessa maailmassa tehdäkseen Hänen tahtonsa maan päällä, niinkuin se on taivaassa. Kaikkialla maailman seurakunnissa on ollut erittäin suuri tyhjyys olla yhteydessä Jumalaan Pyhässä Hengessä, joka on johtunut manifestaatioiden puutteesta ja Jumalan elämään maailmassa. Tästä johtuen, nälkä yliluonnolliseen elämään Jumalassa on tullut akuutiksi.Nykyisessä Pyhän Hengen vuodatuksessa, on koettu Jumalan läsnäolon makua ja tämä on sytyttänyt suuren intohimon todelliselle hengelliselle elämälle Jeesuksessa. Ihmisten intohimo saadakseen enemmän Jumalaa, on johtanut dramaattiseen yliluonnollisten tapahtumien kasvuun ja paranemisiin. Enkelit ovat näyttäytyneet. Taivaallisia näkyjä tapahtuu. Fyysisiä manifestaatiota kuten tärinää, vapinaa ja kaatumista tapahtuu Jumalan läsnäolossa.Alkoholistit ja huumeiden käyttäjät vapautetaan ja tulevat Jeesukselle.Ihmisiä uudestisyntyy ja he täyttyvät tuoreesti Jumalan Hengellä. Näkyjä Jeesuksesta nähdään Hengessä. Nyt koetaan samanlaisia ihmeitä ja merkkejä,kun koettiin Jeesuksen ja apostolien aikana. Matkustavat herättäjät,evankelistat, seurakunnat, kotiseurakunnat ja koulut raportoivat dramaattisista yliluonnollisista manifestaatioiden kasvusta ja ihmeellisistä paranemisista. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Mitä nyt on tapahtumassa? Minne tämä vie meidät? Isä, Jeesuksen nimessä, me tulemme Sinun armosi ja siunauksesi valtaistuimelle. Me vastaanotamme armoa ja siunausta. Isä, me pyydämme Sinulta viisautta ja ymmärrystä,että me voisimme erottaa ihmeet ja merkit, että me emme menettäisi Sinun Kirkkauttasi, jonka Sinä olet valmistanu tniille, jotka Sinua rakastavat. Me avaamme sydämemme ja mielemme vastaanottamaan Sinun Pyhän Henkesi ja tule si valaisemaan ja antamaan voimaa elää Sinun läsnäolosi täyteydessä ja kantamaan Sinun tahtoasi maan päällä, niinkuin se on taivaassa. Amen. Monet Kristityt ovat opetetut havaitsemaan luonnollisia asioita,mutta heillä ei ole ollenkaan tai ei mitään kokemusta todellisen ja yliluonnollisen Jumalan asioiden arvostelukykyä. Kuten monet hengelliset johtajat Jeesuksen aikoina, niin meillä on ehkä taidot luonnollisella mielellä ymmärtää ja arvioida, mutta he eivät olleet valmiita erottamaan hengellisiä asioita. Ehkä suurin osa meistä ei ole vieläkään alkanut ymmärtämään miten laaja, todellinen, suuri ja tärkeä Pyhän Hengen työ on.Ja todellakin, me olemme tietämättömiä koskien suunnattomasta hengenarmeijasta, joita kutsutaan Pyhiksi Enkeleiksi. Nämä voimakkaat palvelevat henget, jotka Jumala on lähettänyt palvelemaan pelastuksen perijöitä, voivat olla peloittava mysteeri monelle, joilta puuttuu kasvanut hengellinen erotuskyky Hengen asioille.
Matt 16:3...Tekopyhät! Taivaan muodon te osaatte arvioida,mutta aikain merkkejä ette osaa. Heb. 1:14: Eivätkö he kaikki ole palvelevia henkiä, palvelukseen lähetettyjä niitä varten, jotka saavat autuuden periä? Kreikan kielen käännös "merkistä" yllä olevassa jakeessa on"semeion" ja tämä usein käännettään IHMEIKSI KJV:ssä.Herra puhuu siitä, että meidän tulee osata erottaa hengellisten ihmeiden tapahtuessa. Me tarvitsemme hengellistä erottamista"merkeistä" tänä aikana. Hengellisen erottamisen puute ja täydellinen Pyhän Hengen työn ymmärtäminen voi aiheuttaa sen, että me voimme erotella sen väärin. Menny fokusointi ja kokemus seurakunnassa on ollut korkea arvostus luonnolliseen ymmärtämiseen Raamatussa, koskee puutetta täydellisestä kunnioituksesta ja ymmärryksestä tarttua ihmeellisen Pyhän Hengen eri alueisiin, on johtanut heikkouteen hengellisten alueiden ymmärtämisessä. Tästä syystä monet eivät pysty erottamaan oikeaa ihmettä ja merkkiä väärästä. Surulliseksi tämä tekee sen, että todellinen hylätään ja se aiheuttaa sen, että Pyhän Hengen työtä luullaankin paholaiselta tulevaksi. Mark 16:17-18: Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Erota todellinen, väärästä ja sekoituksesta. Puute aikuisuudesta pyhyydessä, aiheuttaa sen, että lahjakas henkilö aiheuttaa sekoituksen. Aikuisuudellinen pyhyys näyttää paljon siltä, kuin nöyryydellä täytetyltä rakkaudelta ja hengelliseltä voimalta henkilössä,jolla on puhdas sydän ja puhtaat kädet. Epäpuhdas näyttää ylpeältä, joka on hänelle tarpeellinen halu ja luonnollinen voima henkilössä, jolla on likainen sydän jal ikaiset kädet. Minä uskon siihen, että prosessissa pyhyyteen, usein tulee olemaan sekoitus pyhää ja epäpyhää toimintaa. Tämä sekoitus ei ole tuntematon seurakunnan johtajissa ja sen vanhoissa palveluvirkojen systeemeissä. Useimmat uskovat vanhan ajan seurakunnassa ovat etsineet johtajia, joita he voisivat seurata, ja joita me voisimme arvostaa korkealle. Tietämättään, useimmat meistä olemme katsoneet kunnioittavasti heitä, kun meidän olisi tullut katsoa Kristusta johtajissa ja että me olisimme tulleet Kristuksen Jeesuksen seuraajiksi, emmekä ihmisten. Me ehkä emme ole menestyneet meidän hengellisessä vaelluksessamme ja olemme olleet pettyneitä ja väärinymmärrettyjä, johtuen aikuisen pyhyyden puutteesta johtajissa. Usein, me sitten valitsemme syyttää johtajia,ymmärtämättä sitä, että me olemme osa ongelmaa, koska emme ole seuranneet Kristusta. Kuka tahansa meistä voi tulla Kristuksen johtamaksi, joka on lähetetty palvelemaan ajankohtaista tarvetta ja tilannetta. Kuitenkaan,meidän ei tule seurata tai vastaanottaa väärää tai sekoitusta. Meidän tulee seurata Kristusta Pyhässä Hengessä ja seurata Kristusta ihmisessä, mutta vierasta älä seuraa. (John 10:4-5). John 10:27: Minun lampaani kuulevat Minun ääneni, ja Minä tunnen heidät ja he tuntevat Minut. Väärä on olemassa ja se voidaan erottaa hedelmistä.(Matt 7:16-19). Kuitenkin, mitä monet ovat kutsuneet vääriksi opettajiksi, vääriksi profeetoiksi, vääriksi apostoleiksija vääriksi ihmeiksi sekä merkeiksi, ei oikeastaan ole väärää,vaan sekoitusta. Väärä koskee epäpyhää (porttoa). Sekoitus koskee kasvamattomia, joissa osa heistä on pyhää(avionrikkojia). Todellinen koskee aikuisia pyhyydessä (puhdasta Morsianta). Hengellisillä avionrikkojilla on aviomies (Jeesus), mutta he ovat uskottomia Hänelle, hakiessaan muita rakastajia.Hedelmät avionrikkojasta on sekoitus hyvää hedelmää Jumalanpuun yhdel´lä puolella ja pahaa hedelmää "itsen" jumalasta ja toisista jumalista puun toisella puolella. Jos me EMME seuraa ihmistä, niin me voimme erottaa ja olla osalliset hyvästä hedelmästä Kristuksessa ja olematta osallinen pahasta hedelmästä. Kuitenkin, jos me hylkäämme hyvän hedelmän Kristuksessa, niin me hylkäämme Jumalan ja Hänen huolenpitonsa meitä kohtaan. Ajatteleppa tätä, jos kyse on sekoituksesta, niin siinä on myöskin jotakin Jumalasta. Sitävastoin että me tappaisimme haavoittuneen tai kasvamattoman avionrikkoja uskovan, niin me hävittäisimme hyvän hedelmän Jumalassa yhdessä pahan kanssa, niin ota vastaan hyvä hedelmä ja palvele Kristuksen PyhässäHengessä puhtaassa sydäessäsi parantaaksesi ja nostaaksesi tämä uskova kasvamaan aikuisuuteen. Jumala on vuodattamassa ihmeitä ja merkkejä syystä tässä ajassa Ensimmäinen määränpää ja päämäärää, mitä Jumala tekee maan päällä on tuoda täysi Jumalan valtakunta maan päälle,niinkuin se on taivaassa. Kaikkien asioiden täytyy tulla ennalleen asetetuksi ja uudistetuiksi meidän Jumalallemme.Langennut ihminen ja maailma pitää tulla Jumalamme valtakunnaksi. Yli kaksituhatta vuotta sitten, enkeli ilmestyi neitsyelle, ja pian tämän jälkeen Pyhä Henki tuli hänen päällensä ja asetti Jumalan siemenen hänen kohtuunsa. Taivaallinen joukko pyhiä enkeleitä julistivat Jumalan Pojan syntymää ja pelastuksen prosessin ja kaiken ennalleen asettamista alkua. Noin 30 vuotta myöhemmin Pyhä Henki tuli Jeesuksen päälle ja yliluonnollinen pelastuksen työ ja Jumalan valtakuunnan palauttaminen Jumalalle oli alkanut. Jeesus demonstroi valtakuntaa monilla yliluonnollisilal ihmeillä, kuten mm parantamalla, vapauttamalla ja herättämällä kuolleita.Hän demonstroi valtakunnan auktoriteettia ylitse luonnollisen,kun Hän tyynnytti järven tai käveli veden päällä. Ihmeillä,merkeillä ja ilmiöillä tehtiin tiettäväksi Jumalan läsnäolo,joka oli tullut valtaamaan takaisin maan valtakunnat. Julma kuolema ristillä antoi meille pelastuksen, jotka uskomme.Hänen ylösnousemuksensa ja Pyhän Hengen palaaminen Helluntaina asumaan uskovissa, aloitti kaiken ennalleenasettamisen. Jeesus palasi maan päälle Pyhässä Hengessä asumaan ihmisissä ja tekemään yliluonnollisa tekoja Hänen kansansa keskuudessa, palauttaakseen kaiken meidän Jumalallemme. Ja taaskin Helluntain ihmeet ja merkit olivat vuodatetut vain tällä kertaa 120 odottavan opetuslapsen päälle. Merkit ja välineet Jumalan valtakunnan ennalleenasettamisessa maan päällä ovat manifestoituneet yliluonnollisissa paranemisissa, vapautumisissa ja kuolleitten herättämisissä, enkelien näyttäytymisissä ja monien erilaisten ihmeitten ja merkkien kautta. Minä ajattelen, että sinä olet jo hahmottanut tämän jo tähän mennessä, että syy ihmeitten ja merkkien vuodatuksesta tänä aikana, kertoo meille Jeesuksen töiden paluusta PyhänHengen kautta, ottaakseen meidät suurempaan täydellisyyteen valtakunnassa. Liikehdintä kohti valtakuntaa on kautta sukupolvien ja aikojen ollut ihmisiin keskittyneitä uskontoja ja siitä syystä niistä on puuttunut todellinen valtakunnan evankeliumi. Meidän tulee tunnistaa massiivinen Pyhän Hengen työ, joka alkoi sata vuotta sitten ja joka on nyt räjähtämässä maan päällä. Tänä aikana me olemme vasta alkaneet heräämään siihen Jumalan Pyhän Hengen valtuuttamiin todellisen puhtaisiinja pyhiin Jumalan ihmisiin. Pian tulee olemaan vähän tai ei ollenkaan avionrikkojien sekoitusta pyhissä miehissä tai pyhissä Jumalan naisissa,jotka ovat puetut nöyryydellä ja palavat Jumalan kirkkaudessa ja sytyttävät koko maailman palamaan rakkaudessa ja Jumalan voimassa, jolloin tulee olemaan taivaallinen läheisyys maan päällä. Ilm 11:15: Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan: niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Ps 72:19: Kiitetty olkoon hänen kunniansa nimi iankaikkisesti, ja kaikki maa olkoon täynnä hänen kunniaansa.
Amen amen. amen

©2019 kotipolku - suntuubi.com