Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK




SIION
Kirjoittanut:Wade E. Taylor
Suomentanut:es Luvalla!
"Monet ovat kutsutut (Hengellinen Jerusalem), mutta harvat ovat valitut (Hengelliseen Siioniin)". Matt 22:14 (lisäyksiä). Tämä voidaan kertoa toisellakin tavalla: "Monet ovat kutsutut, mutta harvat haluavat maksaa hinnan tullakseen valituksi." Että voisimme tulla valituksi, niin tähän prosessiin tulla valituksi, tai voittajaksi, kuuluu alamaisuus. "Hän joka voittaa (Siion), minä annan istua kanssani (Morsian)valtaistuimellani, niinkuin minä myöskin olen voittanut, ja istunut Isäni kanssa hänen valtaistuimellensa." Ilm 3:21.(lisäyksiä). Kristuksen ruumiissa on kahta eri tasoista suhdetta Herran kanssa, "ihmisiä ihmisten keskellä", tai "Seurakunta Seurakunnan keskellä." Voit olla pelastettu (Hengellinen Jerusalem) ja kuitenkaan sinusta ei tule voittajaa (Hengellinen Siion). Kenestäkään ei voi tulla voittajaa ennenkuin hän on ensin uudestisyntynyt. Ensimmäinen taso (Hengellinen Jerusalem), on tehty niistä,jotka ovat tyytyväisiä siihen "faktaan", että ovat pelastettuja,mutta he eivät hae enempää. He ovat pelastettuja, mutta näkevät heidän pelastuksensa, kuin "suola", joka vain maustaa, kuin pysyvän elämän tyylin muutoksen. He ovat tyytyväisiä siitä, että heillä on tulevaisuudessa lupaus taivaasta, mutta ovat pysähtyneet siihen, eivätkä halua ristin täyttä työtä, joka voi tuoda heidät hengelliseen aikuisuuteen. "Ja halatkaa niinkuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen." I Piet 2:2. "Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisesa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä." Ef4:13-14a. Toinen taso (Hengellinen Siion), on tehty niistä, jotka ovat siirtyneet ylös Pyhän Hengen voimasta, varsinkin tänä nykyaikana. Heillä on "yksi silmä" Herra kohtaan ja he voivat sanoa, kuin Daavid: "Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän; että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani, katsellen Herran suloisuutta ja tutkistella hänen temppelissänsä." Ps 27:4. He ovat ottaneet ristinsä ja ovat antaneet elämänsä alamaiseksi Herralle, ja kaiken sen, mikä heille kuuluu, Hänen Kuningaskuntansa hallinnolle, ja voivat sanoa, kuin Paavali: "Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni." Gal 2:20 Näitä kutsutaan "ihmisiä ihmisten keskellä" (Hengellinen Siion), ne, joita on koeteltu ja meidät on valittu olemaan Hänen Morsiamensa. "Siionin portteja, Herra rakastaa enemmän kuin Jaakobin kaikkia muita asuinsijoja. On kunniakasta mitä sinusta sanotaan,sinä Jumalan kaupunki: - Sela -. Mutta Siionista sanotaan:Joka ainoa on syntynyt siellä. Sitä Korkein itse vahvana pitää."Ps 87:2-3,5 Siion on korkealla paikalla Jerusalemissa, joka alkuperäisesti kuuluu Jebusiitoille. Daavid valloitti se tuli tunnetuksi Daavidin kaupunkina. "Mutta Daavid valloitti Siionin vuorilinnan, se on Daavidin kaupungin." II Sam 5:7. Siion on Herran silmä, joka on erittäin erikoinen paikka. "Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa." Ps 48:2. Siion puhuu Daavidin (ja meidän) hengellisestä ja hallinnallisesta auktoriteetistä. "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni."Ps 48:2. Siion on paikka, missä on Hänen voitelunsa ja huolenpitonsa. "Sillä Herra on valinnut Siionin, halunnut sen asunnoksensa:Tämä on minun leposijani iankaikkisesti; tässä minä asun, sillä tänne on minun haluni ollut. Siionin ravinnon minä runsaasti siunaan, sen köyhät minä leivällä ruokin. Sen papit minä puetan autuudella ja sen hurskaat riemuiten riemutkoon. Siellä minä annan yletä Daavidille sarven, sytytän voidellulleni lampun." Ps132:13-17. Herralla on harvinainen rakkaus Siionia kohtaan. "Mutta Siionista sanotaan; Joka-ainoa on syntynyt sieltä. Sitä korkein itse vahvana pitää." Ps 87:5 Daavid laittoi teltan Siioniin, jossa hän piti Jumalan arkkia. "Ja hän rakensi itsellensä taloja Daavidin kaupunkiiin ja valmisti paikan Jumalan arkille ja pystytti sille majan." II Aikak 15:1 Tästä teltasta tuli Herran asuinpaikka. "Jumala on tunnettu Juudassa, hänen nimensä on suuri Israelissa;Saalemissa on hänen majansa ja hänen asumuksensa Siionissa." Ps 76:2-3 Ei ollut eroa Herran ja niiden välillä, jotka ylistivät Siionin teltassa. Siellä ei ollut Ulkoista osaa, Pyhää paikkaa, tai Kaikista Pyhintä paikkaa, jonne edustava Pappi meni sisälle kerran vuodessa tekemään sovitusta ihmisten syntien puolesta. Kaikki teltassa olivat "tavallista maata" (ei ollut lavaa tai koroketta), ja missä Herra itse jatkuvasti asui Hänen kansansa keskuudessa. "He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Siionissa." Ps 84:8 Siion on paikka, joka on eroitettu korkealle Herran ylistykselle. "Että minä julistaisin kaikki sinun ylistettävät tekosi, tytär Siion porteissa riemutsisin sinun avustasi." Ps 9:15. Siion puhuu myöskin sponttaanisesta ja harmoonisesta ylistyksestä. "Veisaten, karkeloiden sanotaan: Kaikki minun lähteeni ovat sinussa." Ps 87:7. Puhdas ylistys, Siionissa, on "avain" joka avaa lukot ja ovet Hänen ilmeiseen läsnäoloonsa. "Kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassaan." Ps 102:17. Tämä "rakentakaamme Siion" on profeetallinen osoitus,koskien meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen paluuta Hänen ilmeisessä kirkkaudessaan. "Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä"II Tess 1:10a. Siion tarkoittaa ilmapiiriä, jossa Morsian tehdään valmiiksi hänen Taivaallista Sulhastaan varten. Se puhuu niistä, joilla on polttava halu siihen, että heidät tuodaan siihen korkeimpaan,jota Herralla on. Tämän prosessin sydän on siinä, että me viljelemme meidän henkilökohtaista suhdettamme Jeesukseen,ja alamaisuuteen kaikilla elämämme alueilla Hänen Valtakuntansa auktoriteettiin. Jesajan kuudes luku kertoo tästä erikoisesta Herran työstä Siionissa. Se alkaa siitä vuodesta, jolloin Kuningas Ussia kuoli. Jesaja oli hakenut maallista valtakuntaa (Jerusalem)ja nyt hän kääntyy korkeamman valtakunnan puoleen (Siion).Tässä taivaallisen valtaistuimen läsnäolossa ovat Serafiinit,joiden kautta kaikuu puhdas ylistys. "Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat: Pyhä, Pyhä, Pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa."Jes 6:3. Kun he jatkoivat ylistämistä, niin oven pielet alkoivat liikkumaan. Ja oven pielet liikkuivat sen voimasta, joka huusi ja huone tuli täyteen savua (kirkkaus) Jes 6:4. Tämä "ovi" johtaa hengellisen Jerusalemiin, ja kaikkeen siihen,mikä siihen kuuluu, Siioniin ja kaikkeen siihen, joka siitä kertoo. Jeesus sanoi: "Katso minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani." Ilm3:20. Tämä "ovi", josta Jeesus puhuu kertoo meille "oven pielistä",jotka Jesaja näki liikkuvan. "Pieli" puhuu siitä, mikä pitää ovea joko suljettuna taikka avoinna. Yhteinen kuuluva ääni ylistäjissä (joka huusi toiselle), johti siihen, että se poisti sen, joka oli esteenä ja joka piti ovea suljettuna. Kun ovi aukesi, niin tuli Jerusalemista nostaminen (kuva ja varjo, rakenne, maanpäällinen hallinto) Siioniin (tehdä kykeneväksi, taivaallinen hallinto) ja Hänen ilmeiseen läsnäoloonsa (valtaistuin). Tämä Hänen kirkkautensa ilmestyminen on nähtävissä Jesajassa "savuna." II Korinttolainen 3:8, Herran kirkkaus onkuin peili. Kun Jesaja katseli tätä kirkkautta, niin siitä lähti heijastus, hän näki itsensä, jollaisena hän ei ollut koskaan ennen itseään nähnyt. "Niin minä sanoin: Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan,Herran Sebaotin." Jes 6:5. Jesaja oli palvellut Herraa ennen tätä kokemusta, mutta tässä kirkkauden vierailussa, hän näki itsensä sellaisena kuin koskaan aikaisemmin, ja hän haki muutosta. Mikään muu ei muuta meitä niinkuin Herrammen kirkkauden vierailu. Mennä sisälle Siioniin tarkoittaa, että meidän tulee siirtää muurit, jotka ovat tämänhetkisen ja iankaikkisen välissä. Siionissa me näemme itsemme sellaisena kuin me todella olemme. Täällä, me voimme tehdä parannusta ja itkeä muutosta. "Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Jes 6:6. Tämä puhuu Tulen kasteesta. "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään. Matt 3:11-12a. Suuret määrät ovat vastaanottaneet Pyhän Hengen täyteyden(Jerusalem), ja puhuvat kielillä, mutta harvat ovat odottaneet"tulta" tulevaksi (Siion) puhdistamaan heidät. "Ja kosketti sillä minun suutani sanoen: Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu." Jes 6:7. Kun tämä tuli tulee ja koskettaa meidän elämäämme, niin me muutumme, ja meidän ilmaisumme puhdistetaan. Meidän sisällemme tulee elämän laatu, jolla on hengellinen "sormus",Herramme oma elämä. "Antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa." Sananl 8:21. Siion oli paikka Hänen pysyvälle läsnäololleen. Hän halajaa olla siellä. Kun me siirrymme siitä, että olemme tyytyväisiä olemaan Hänen siunauksiensa läsnäolossa ja lahjoissa,joita Hän meille antaa, ja haemme puhdistavaa "tulta" Hänen ilmeisessä läsnäolossaan, Siion rakennetaan ja Herra tulee Hänen kirkkaudessaan. Vanhan testamentin aikaan, oli niitä, jotka näkivät Hänen kirkkautensa Siionin teltassa. Ne kertoivat siitä heidän lapsilleen,ja he kertoivat taas omille lapsilleen. Kun aikaa kului, niin Siionista tuli vain uni (unelma). "Kun Herran käänsi Siionin kohtalon, niin me olimme kuin unta näkeväiset. Silloin oli meidän suumme naurua täynnä ja kielemme riemua täynnä." Ps 126;1-2a. Meidän tulee mennä ohitse meidän nykyisen hengellisen ymmärryksemme ja kokemuksemme, ja jälleen mennä sisälle Daavidin teltaaan. Me emme voi tehdä tätä fyysisesti, mutta hengessä me voimme. Kun me pyydämme Herraa puhdistamaan meidän elämämme, ja ylistämään Häntä, jälleen, "oven pielet"tulevat liikkumaan, kun me astumme Hänen kirkastettuun läsnäoloonsa. "Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin." Jes 6:1. Eikä enää "Ussia" (Jerusalem) anna meille lohdutusta,mutta me näemme Herran Hänen Valtaistuimellaan (Siion)ja teemme Hänestä elämämme Herran. Ja, Hänen kirkkautensa heijastuksessa, me näemme itsemme ja meidät muutetaan. Meidän tulee sallia tämän "tulen" tehdä koko työnsä meissä,kunnes ei jää mitään muuta jäljelle, kuin se, joka kuuluu Siioniin. Sitten, Hän tulee koko kirkkaudessaan.
amen

©2019 kotipolku - suntuubi.com