Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK


Mitä tarkoittaa
Tälle kalliolle Minä rakennan seurakuntani?Kirjoittanut:
esJa Jeesus lähti opetuslapsinensa Filippuksen Kesarean kyliin.
Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän
opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen
Pojan olevan?"

Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan,
toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista.

Niin hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?"

Simon Pietari vastasi ja sanoi: Sinä olet Kristus, elävän Jumalan
Poika.

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: A u t u a s olet sinä Simon
Joonan poika, sillä EI LIHA EIKÄ VERI OLE SITÄ SINULLE
ILMOITTANUT, VAAN MINUN ISÄNI, JOKA ON TAIVAASSA.
Matt 16:13-17.

Ja minä sanon sinulle; sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä
rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Matt
16:18.

Mitä tässä oikeasti tapahtuu?

Minkä "kallion päälle" Jeesus rakentaa seurakuntansa?
Mistä tässä on kyse?

Ensiksikin, Jeesus sanoo Pietaria a u t u a a k s i siksi, että
hän on k u u l l u t taivaasta.

Tämä ei tarkoita sitä, että "Pietarin", joka tarkoittaa "kallio"
päälle rakennetaan seurakunta, vaan t a i v a a s t a
k u u l e m i s e n päälle rakennetaan seurakunta ja tämä on
se kallio, jonka päällä me seisomme. Jeesus kuuli taivaasta
ja Häntä myöskin sanotaan kallioksi.

Ts. kaikki ne, jotka k u u l e v a t Herran äänen, kuuluvat
"oikeaan seurakuntaan". Hänen lampaansa kuulevat Hänen
äänensä.

Ja sille, että sinä k u u l e t Herralta S a n a n, niin tätä
Sanaa, joka on tullut taivaasta, sitä eivät tuonelan portit, eli
paholainen voita, kun me uskomme siihen Sanaan ja seisomme sen päällä.

Jeesus itse sanoo, ettei Pietari ole tätä asiaa itse ymmärtänyt,
vaan Hänen Isänsä on tämän asian hänelle ilmestyksen
kautta antanut. Ts. hän oli kuullut taivaasta.

Mikä todistaa tämän?

Se, että Jeesus itse, joka on meidän esimerkkimme ihan
kaikessa, on sanonut, että "Hän ei tee mitään itsestään
(omaansa), vaan Hän tekee vain kaiken sen, mitä Hän näkee ja
kuulee Isänsä puhuvan."

Ei jokainen, joka sanoo minulle: "Herra, Herra pääse taivasten
valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni
tahdon.

Ei jokainen, joka sanoo Minulle, Herra, Herra tule pääsemään
sisälle taivaan valtakuntaan, vaan hän, joka tekee Minun Isäni
tahdon, joka on taivaassa. (Amplyf)

Ts. sinun tulee k u u l l a m i k ä on t a i v a a l l i s e n
I s ä n tahto j u u r i s i n u l l e ja sitten tehdä se.

Monet tulivat Herran luokse ja kertoivat, "minä ajoin ulos
riivaajia, minä tein sitä sun tätä." Herra sanoo heille: "Menkää
pois te laittomuuden tekijät."

Moni tulee sanomaan Minulle tuona päivänä, Herra, Herra
emmekö ole profetoineet Sinun nimessäsi ja ajaneet ulos
demoneita Sinun nimessäsi ja tehneet monia voimallisia tekoja
Sinun nimessäsi. Ja sitten Minä tulen sanomaan heille avoimesti
(julkisesti), en koskaan t u n t e n u t teitä; lähtekää Minun
luotani, te jotka toimitee häijysti (sivuuttaen Minun käskyni).
(Amplyf)

Mitä tässä tapahtuu?
Mitä on tämä laittomuus?

Kyse on siitä, että he ovat tehneet OMIA TEKOJAAn tai
TOISTEN IHMISTEN määräämiä töitä, joka on Herran edessä
LAITTOMUUS, koska he eivät ole kysyneet Isän tahtoa.
Sana aivan selvästi sanoo, että ne pääsevät taivaaseen, JOTKA
tekevät taivaallisen ISÄN TAHDON.

Meidän tulee olla k u o l l e i t a i t s e l l e m m e (omille
haluillemme ja tahdoillemme), että Jeesus voi ottaa meidät
käyttöönsä, samalla tavalla, kuin Jeesus oli itselleen kuollut,
että Isä voisi ottaa Hänet käyttöönsä. Hän meni ristille
kuolemaan ja meidän tulee mennä ristille kuolemaan. Ja
vasta kuolemisen jälkeen tulee ylösnouseminen, ei koskaan
sitä ennen!

n:o 1. KUOLEMINEN
n.o 2. YLÖSNOUSEMINEN

Silloin vasta voimme sanoa = "En elä enää minä, vaan Kristus
minussa. Kristus minussa, kirkkauden toivo."

Sentähden, on jokainen, joka k u u l e e nämä minun sanani
ja t e k e e niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen,
joka huoneensa k a l l i o l l e rakensi. Ja rankkasade lankesi,
ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta
vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli k a l l i o l l e
rakennettu. Matt 7:21; 22; 24.

Joten jokainen, joka k u u l e e nämä Minun sanani ja t o i m i i
niiden mukaan (totellen niitä) tulee olemaan kuin järkevä (viisas,
käytännöllinen) mies, joka rakensi talonsa kallion päälle. Ja
sade lankesi ja tulvat tulivat ja tuulet puhalsivat ja löivät vasten
tuota taloa, kuitenkaan se ei kaatunut, koska se oli perustettu
kallion päälle. (Amplyf).

Minkä Herra oli puhunut, niin sitä Sanaa vasten hyökkäsi sade ja
tulvat (paholaisen vainot), mutta talo (ihminen) ei sortunut,
koska hän seisoi perustuksen (kallion), eli taivaasta puhutun
Sanan päällä.

Mitä Jeesus sanoi niille, jotka olivat tehneet "omia tekojaan"
tai "toisten määräämiä töitä"? Tai mitä Hän sanoi niille, jotka
olivat kuulleet, mutta eivät olleet tehneet sen mukaan?

Jeesus sanoi: "Minä en t u n n e teitä, menkää pois minun luotani kaikki te laittomuuden tekijät."

Sana t u n t e a on Jumalan Sanassa äärimmäisen tärkeä
ymmärtää, koska tämä yksi Sana pitää sisällään kaikki
seuraavat asiat, eli tarkoittavat samaa = yhtyä, olla yksi,
yhteys, seurakunnan yhteys, uskovien yhteys, tuntea ja
ehtoollinen.

JOS me olemme y h t y n e e t Herraan, niin silloin me myöskin
otamme säännöllisesti e h t o o l l i s t a, joka on sanottu
Ilmestyskirjassa, että olette unohtaneet "ensimmäisen
rakkautenne." Sana kehoittaa meitä tekemään parannusta ja
kääntymään ja tekemään niitä "ensimmäisä tekoja." Tämän
Herra puhui Efeson seurakunnalle. Ilm 2:4-5.

Ehtoollinen oli ensimmäinen Jeesuksen surakunnalleen
asettama "rakkauden ateria", joka on vuosien kuluessa jäänyt
symbooliseksi tapahtumaksi, jota vietetään milloin mitenkin.
Ei Jeesus ollut tarkoittanut sitä symbooliseksi, eikä sellaiseksi
tapahtumaksi, jota vietetään miten sattuu. Ehtoollinen on siis
Herramme "rakkauden ateria", jossa me olemme Hänen
kanssaan y h t ä, ja tämän hengellisen y h d y n n ä n kautta
me t u n n e m m e Hänet.

On Hänen tahtonsa, että me otamme säännöllisesti (kerran
päivässä, tai kerran viikossa) tätä "rakkauden ateriaa" eli
ehtoollista.

Kun Hän m u r s i l e i p ä ä, niin he t u n s i v a t Hänet.
Luuk 24:35.

Mutta hän ei y h t y n y t häneen kuin aviomiehenä, kunnes
hän oli synnyttänyt esikoispoikansa ja hän antoi Hänelle
nimeksi Jeesus. Matt 1:25 Amplyf.

Ts. Joosef ei y h t y n y t (t u n t e n u t) vaimoaan Mariaa.

Ja Aadam t u n s i Eevan vaimonaan ja hän tuli raskaaksi ja
synnytti Kainin. I Moos 4:1 Amplyf.

Ts. Aadam y h t y i vaimonsa Eevan ja t u n s i hänet.

Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön
vaimoonsa, ja he tulevat YHDEKSI LIHAKSI. I Moos 2:24.

He siis y h t y i v ä t l i h a s s a ja heistä tuli y k s i !!!

Jeesus y h t y y hengessä Morsiameensa.

Ts. Jeesus y h t y i Morsiammeensa ja t u n s i hänet
hengessä.

Kun me y h d y m m e Herraan, niin me voimme silloin saada
ilmestystä ja me tulemme raskaaksi Sanasta. Ja Sana on
Jeesus.

Ts. talo (ihminen) ei sortunut, koska hän oli k u u l l u t
(kallio), mitä Isä hänelle PUHUI ja hän oli TEHNYT sen mukaan.

Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat
ja söivät sen. Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut
paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut
syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä
ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjantappuroihin; ja
orjantappurat nousivat ja tukahduttivat sen, eikä se tehnyt
hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan; ja se nousi oraalle,
kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen ja
kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti. Mark 4:4-8.

-Ja Hän sanoi: "Jolla on korvat k u u l l a se k u u l k o o n."

-Kuunteletteko tätä? Kuunteletteko todella? (Mess).

-Ja Hän sanoi: "Hän, jolla on korvat kuulla, kuulkoon - ja
harkitkoon ja ymmärtäköön. (Amplyf).

-Jos teillä on korvat, niin kuunnelkaa! (Elävä).

-Ja kun hän oli jäänyt yksin, niin ne, jotka olivat hänen ympärillään, ynnä ne kaksitoista kysyivät häneltä näitä vertauksia. Niin hän sanoi heille: "Teille on annettu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta ulkopuolella oleville kaikki tulee vertauksissa, että he näkemällä näkisivät, eivätkä huomaisi, ja
k u u l e m a l l a k u u l i s i v a t , eivätkä ymmärtäisi, niin etteivät kääntyisi ja saisi anteeksi." Mark 4:10-12.

-Kun he olivat jääneet keskenään, ne, jotka olivat hänen läheisiään, yhdessä niiden kahdentoista kanssa, kysyivät näistä kertomuksista. Hän sanoi heille: "teille on annettu tarkkaa tietoa Jumalan valtakunnasta - te tiedätte, MITEN SE TOIMII. Mutta noille, jotka eivät voi sitä vielä ymmärtää, kaikki tulee kertomuksina, luoden valmiutta, sysäten heitä vähitellen sitä kohden, että he voivat vastaanottaa tarkkaa tietoa. Nämä ovat ihmisiä - joiden silmät ovat avoinna, mutta he eivät näe yhtään mitään, joiden korvat ovat avoinna, mutta eivät ymmärrä mitään, jotka välttävät täyskäännöksen tekemistä ja sitä, että he saisivat anteeksiantamuksen." (Mess).

Ts. Jeesus tässä opetti heille mikä on JUMALAN VALTAKUNNAN SALAISUUS. Se, että me kuulemme taivaasta ja teemme sen mukaisesti.

-Ja hän sanoi heille: "Ette käsitä tätä vertausta; kuinka sitten voitte ymmärtää KAIKKI MUUT VERTAUKSET? Kylväjä kylvää sanan. Mark 4:13.

-Hän jatkoi: "Ymmärrättekö, miten tämä kertomus toimii?
Kaikki kertomukseni toimivat tällä tavalla. (Mess).

-Ja Hän sanoi heille, "Ettekö näe ja ymmärrä tätä vertausta?
Miten teidän sitten (on mahdollista) nähdä ja ymmärtää kaikkia
vertauksia? (Amplyf).

-Jos te ette pysty käsittämään tätä yksinkertaista vertausta, niin miten te sitten ymmärrätte kaikki ne muut vertaukset, jotka olen aikonut teille kertoa? (Elävä).

Ts. kaikki muutkin Sanan vertaukset perustuvat tähän samaan vertaukseen: "kuulemiseen taivaasta ja sen tekemiseen
Herran ajalla."

Mikä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen k u u l e v a t, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Mark 4:15.

Ts. he ovat kuulleet Sanan, mutta he antavat heti periksi pienimmänkin vastoinkäymisen edessä, jonka saatana heille tuo. Meidän tulee pitää kiinni siitä Sanasta, jonka olemme taivaasta kuulleet.

Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat ne, jotka, kun kuulevat
sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Mark 4:16-17.

Vaikkakin me kuulemme taivaasta Sanan, niin silti meitä opetaan siitä, että tälle Sanalle tulee vaino. Meidän tulee pitää Sanasta vainon keskellä kiinni. Meidän tulee tietää, ETTEI paholainen
voi voittaa taivaasta tullutta Sanaa.

Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka
k u u l e v a t sanan, mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahduttavat sanan ja se jää hedelmättömäksi. Mark 4:18-19.

-Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottava sen vastaan ja kahtavat hedelmän, mikä
kolmikymmen-, mikä kuusikymmen-, mikä satakertaisen."
Mark 4:20.

-Mutta hyvään maahan kylvetty siemen kuvaa niitä, jotka kuulevat Sanan, omaksuvat sen ja tuottavat sadon, joka ylittää heidän villeimmät odotuksensa. (Mess).

-Ja ne, jotka kylvettii hyvään (hyvin soveltuvaan) maahan, ovat ne, jotka kuulevat Sanan ja ottavat sen vastaan ja hyväksyvät ja toivottavat sen tervetulleeksi ja kantavat hedelmää, jotkut kolmekymmentä kertaa niin paljon kuin oli kylvetty, jotkut kuusikymmentä kertaa, jotkut (jopa) sata kertaa niin paljon.
(Amplyf).

Ts. kaikki siemenet (kuuleminen tässä opetuksessa) (myöskin
kaikki muut siemenet, niin hyvät, kuin pahatkin) kasvavat, kun
me jatkamme kuulemista jokainen päivä. Vaikka saisimme vain yhdenkin Sanan Herralta, niin se on kultaakin kalliimpi.

-Hyvä maa on kuva niiden sydämestä, jotka todella ottavat
sanoman omakseen ja tuottavat Jumalalle runsaan sadon -
kolmekymmentä, kuusikymmentä tai jopa sata kertaa sen
määrän, joka heidän omaan sydämeensä kylvettiin. (Elävä).

Ja hän sanoi heille: "Eihän lamppua oteta esiin, pantavaksi
vakan alle, tai vuoteen alle? Eiköhän lampunjalkaan pantavaksi?"
Sillä ei mikään ole salattua muuta varten, kuin että se tulisi ilmi, eikä kätkettyä muuta varten, kuin tullakseen julki. Mark 4:21-22.

-Jos jollakin on k o r v a t k u u l l a, hän k u u l k o o n.
Mark 4:23.

-Kuunteletteko tätä? Kuunteletteko todella?" (Mess).

-Jos jollakin on korvat kuulla, kuunnelkoon ja tajutkoon
(havaitkoon) ja ymmärtäköön. (Amplyf).

-Jos teillä on korvat, niin kuunnelkaa! (Elävä).

Mehän ymmärrämme, että meillä on luonnolliset korvat, ettei tässä puhuta siitä, vaan hengellisistä korvista ja kuulemisesta.

-Ja hän sanoi heille: "Ottakaa vaarin siitä, mitä KUULETTE;
millä mitalla mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. Mark 4:24.

-Kuunnelkaa tarkasti, mitä minä sanon - olkaa varuillanne sen kieron neuvon suhteen, joka kehoittaa teitä pyrkimään maailmassa eteenpäin omin voimin (omin neuvoin) (Mes).

-Olkaa tarkkaavaisia (huolellisia) sen suhteen, mitä kuulette. Se määrä (ajattelua ja tutkistelua), jonka te annatte (kuulemallenne totuudelle), tulee olemaan se määrä (hyveitä, sisäistä voimaa ja tietoa), joka tulee takaisin teille, ja (sen ohella) jopa enemmän annetaan teille, jotka kuulette. (Amplyf).

-Toteuttakaa myös se, mitä kuulette. Saatte takaisin saman verran kuin annatte ja enemmänkin. (Elävä).

Ts. millä mitalla sinä otat aikaa KUULLA HERRAA ja KUULET HÄNTÄ, niin tätä KUULEMISTA sinulle lisätään.

-Sillä sille jolla on, sille annetaan; mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Mark 4:25.

-Antaminen, ei saaminen, on tie (oikea etenemistapa). Anteliaisuus synnyttää anteliaisuutta. Saituus köyhdyttää.
(Mess).

-Sillä hänellä, jolla on, annetaan enemmän, ja häneltä, jolla ei ole mitään, otetaan pois (väkivallon) se, mitä hänellä on. (Amplyf).

-Sillä sille, jolla on, annetaan lisää ja siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin vähän, mikä hänellä on. (Elävä).

Vertaa tätä kohtaa Matteuksen 25 =
Jossa yhdelle annettiin 5 talenttia (lahjaa) ja hän sai ne lisääntymään 10:een. Toiselle annettiin 2 ja hän sai ne lisääntymään 4:jään. Joka sai yhden, hän kätki sen ja Herra
sanoi hänelle, "sinä PAHA ja LAISKA palvelija! Sinä TIESIT
minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. OTTAKAA sentähden leiviskä häneltä POIS ja ANTAKAA sille, jolla on KYMMENEN leiviskää."
Matt 25:16;28.

Jos et käytä lahjaasi, Herra sanoo sinua PAHAKSI ja
LAISKAKSI palvelijaksi. Ja jos TIEDÄT, mitä sinun tulee
tehdä ja et tee, niin menetät lahjasi.

Huomatkaa, hän joka ei käyttänyt lahjaansa (tässä opetuksessa
kuulemista), niin häneltä otettiin pois sekin, mitä hänellä oli ja annettiin sille, jolla oli alussa 6 ja hän oli kasvattanut lahjaansa (kuulemista) niin, että nyt hänellä oli niitä 10. Ja hän sai vielä
tämänkin lahjan, joka ei ollut omaansa käyttänyt, eli yhteensä niitä oli kaikenkaikkiaan 11.

Hän kasvatti näitä lahjojaan niin, että hän kuuli, mitä Herra
hänelle puhui ja sitten hän teki sen mukaan Herran ajalla.

Herra sanoi näille kahdelle, jotka olivat saaneet lisää lahjoja -
HYVIN TEHTY. Hän ei sanonut PALJON TEHTY - vaan
HYVIN TEHTY.

Mistä tämä kaikki voi johtua? Jos me ajattelemme pientä
vastasyntynyttä normaalia lasta, niin jos hän päättäisi, ettei hän haluakkaan kasvaan, vaan haluaakin jäädä siihen tilaan missä on, vaikka onkin niin, että on välttämätöntä, että hän kasvaisi ja lopulta ottaisi omasta elämästään vastuun. Näitä vauvoja
on tällä hetkellä hyvin paljon.

Kun taas vauva, joka normaalisti kasvaa askel askeleelta
kunnes on aikuinen ja ottaa vastuun elämästään. Tämä on
aivan sama niin fyysisessä kuin hengellisessä maailmassa.

Sana itse sanoo selvästi, että monet, joiden pitäisi olla jo
opettamassa t o i s i a, ovatkin edelleen juomassa maitoa.
He eivät voi vielä sieltää "vahvaa ruokaa." Tämä on asia, josta
Isä ei pidä, ja Hän voi jopa tästä vihastua.

Ts. jos et harjoita KUULEMISTA, niin sitä vähemmän sinä
aina kuulet, kunnes et enää kuule yhtään mitään. Kun taas
vastaavasti ne, jotka harjoittavat KUULEMISTA, niin tätä
kuulemisen kykyä heille lisätään.

Tämä tapahtui jo kerran Nooan aikana. Nooa enää kuuli Jumalan äänen, mutta muu kansa oli niin korruptoitunutta, etteivät he enää kuulleet yhtään mitään. Ja vaikka Nooa heille julisti 100 vuotta sanomaa siitä, mitä oli tulossa, niin yksikään niistä ihmisistä eivät sitä sanomaa ottaneet kuullakseen ja hukkuivat muun maailman kanssa.

Viimeiset päivät ovat kuin Nooan päivät. Joten tänä päivänä,
jotka ovat viimeisiä päivä, on ihmisiä, jotka eivät enää kuule
yhtään mitään.

Ja hän sanoi: Niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää
siemenen maahan; ja hän nukkuu ja hän nousee, öin ja päivin; ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Mark
4:26-27.

Sillä itsestään maa tuottaa viljan; sitten korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkän. Mark 4:26.

Maa tässä kuvaa ihmisen sydäntä.

Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä. Mark 4:29.

Ts. kun me kuuntelemme jatkuvasti joka päivä Herraa ja teemme sen mukaisesti, mitä Hän meille puhuu, niin me emme edes huomaa, miten nopeasti me kasvamme aikuisuuteen.

Ja hän sanoi: Mihin me vertaamme Jumalan valtakunnan, eli mitä vertausta siitä käytämme? Mark 4:30.

Muistetaan, että Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä!

Se on niinkuin sinapinsiemen, joka, kun se kylvetään maahan, on pienin kaikista siemenistä maan päällä, mutta kun se on kylvetty, niin se nousee ja tulee suurimmaksi kaikista vihanneskasveista ja tekee suuria oksia, niin että taivaan linnut voivat tehdä pesänsä sen varjoon. Mark 4:31-32.

Ts. maailman pienin siemen on sinapinsimen, joka on kuva
Jumalan valtakunnasta. Kun se kylvetään tässä samassa luvussa olevaan HYVÄÄN MAAPERÄÄN (hyvään sydämen maaperään),
niin se automaattisesti alkaa kasvamaan ja kehittymään. Näin
meidän tulee kasvaa ja kehittyä hengen maailmassa, kunnes
tämä siemen ensin kasvaa korreksi, sitten tähkäksi ja lopulta täydeksi jyvän tähkäksi eli tässä vertauksessa vihanneskasviksi.
Edelleenkin se kasvaa hengellisessä maailmassa ja oppii
erikoisesti kuulemaan Herran äänen ja tekemään Hänen tahtonsa mukaan, niin että vihanneskasvista kasvaa jumalallisen mutaation kautta suuri puu, jonka oksille linnut tulevat pesimään. Nämä linnut tulevat oksille siksi, että hekin saisivat siitä osansa, mitä tämä puu on kasvaessaan aikuisuuteen saanut. Näin mekin, kun me kasvamme vastuullisiksi (puuksi), niin Herra voi ottaa meidät käyttöönsä ja meillä on toisille paljon annettava (linnut oksilla).

Aivan samalla tavalla, kuin tässä maailmassa vastasyntyneelle
vauvalle leperellään "vauvan kielellä" ja vauva on onnellinen siitä ja nauraa, niin vauvan tulee kasvaa kuulemisessa ja kerran sitten alkaa sanomaan yksittäisiä sanoja ja lopulta puhumaan.
Näin meidänkin tulee kasvaa ISÄMME ÄÄNEN KUULEMISESSA ja tehdä vain sitä, mitä me kuulemme Hänen puhuvan. Meidän tulee siis kasvaa kuulemisen prosesissa.

Monet ovat kutsutut, mutta h a r v a t ovat v a l i t u t!

Monilla tämänkaltaisilla vertauksilla hän puhui heille sanaa,
sen mukaan kuin he KYKENIVÄT KUULEMAAN. Mark 4:33.

Jolla on k o r v a, se k u u l k o o n, mitä Henki seurakunnille
sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Ilm 2:7.

Jolla on k o r v a, se k u u l k o o n, mitä Henki seurakunnille
sanoo. Sitä, joka voittaa, ei toinen kuolema vahingoita.
Ilm 2:11.

Jolla on k o r v a, se k u u l k o o n, mitä Henki seurakunnille
sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja. Ilm 2:17.

Jolla on k o r v a, se k u u l k o o n, mitä Henki seurakunnille sanoo. Ilm 3:6;13;22;29.

Katso, minä seison ovella ja kolkutan; JOS joku k u u l e e
minun ä ä n e n i, ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.
Ilm 3:20.

Ts. JOS kuulet. Eivät suinkaan kaikki kuule!

Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydön, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, että he eivät näkisi silmillään, eivätkä kuulisi korvillaan, eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Ap 28:26-27.

Äitini ja veljeni ovat nämä, jotka k u u l e v a t Jumalan sanan ja sen mukaan tekevät. Luuk 8:21.

Olkoon jokainen ihminen nopea k u u l e m a a n. Jaak 1:19a.

Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata.
Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, silloin hän avaa ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä, säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä syöksymästä peitsiin. Job 33:14-18.

Heidän korvansa ovat ympärileikkaamattomat. Jer 6:10.

Ts. heidän korvansa olivat vielä lihalliset, eivätkä siksi pystyneet kuulemaan.

Mooses otti sen verta ja siveli sitä Aaronin oikean korvan lehteen.
3 Moos. 8:23.

Ts. tämä korvan lehteen verellä siveleminen tarkoitti sitä, että korvat olisivat veren alla niin, että hän pystyisi kuulemaan Herran äänen.

Herra vastasi ja sanoi hänelle: "Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän, tahi yksi ainoa. Maria on valinnut HYVÄN OSAN, jota ei häneltä oteta pois."
Luuk 10:41.21.

Ts. Maria istui Jeesuksen jalkojen juuressa ja k u u n t e l i
Hänen puhettaan ja tämän Jeesus sanoi olevan HYVÄN OSAN,
jonka Maria oli valinnut.

Silloin Maria sanoi; "Katso, minä olen Herran palvelijatar;
TAPAHTUKOON MINULLE SINUN SANASI MUKAAN."
Luuk 1:38a.
Kaikella kunnioituksella =
Kun tein tätä opetusta, niin lauloin hengessäni jatkuvasti
seuraavaa laulua =
Kalliolle, kukkulalle, rakennan minä majani.
Tule, tulee, tyttöseni (Morsian) jakamaan se Minun kanssani !!!amen

©2019 kotipolku - suntuubi.com