Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK



Todellinen hengellisyys
Kirjoittanut:Wade E. Taylor
Suomentanut:es Luvalla!!!
"Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämäja rauha." Room 8:6. "Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaate, hengelliset, häntä sävyisyyden hengessä; ja ole varullaisi,ettet sinäkin joutuisi kiusaukseen." Gal 6:1
On vaikeaa ilmaista ideaa todellisesta "hengellisyydestä"säkeellä tai lauseella, mutta sitä voidaan kaventaa pääasiaan. "Jumala on Henki; ja jotka häntä rukoilevat, niiden tuleerukoilla hengessä ja totuudessa." John 4:24. Jotta, meidät voitaisiin yhdistää hengellisiin, niin meillä tulee olla "hengen mieli", ja kulkea "Hengessä." Ollakseen hengellinen kertoo siitä, että me olemme tulleet asteeseen hengellisessä tasapainossa ja aikuisuudessa,missä me elämme ja kuljemme jatkuvassa henkilökohtaisessa suhteessa meidän Luojaamme, Jeesukseen. Se myöskin tarkoittaa, että meidät on "asetettu" Kristuksen Ruumiiseen ja meillä on taspainoinen suhde Seurakuntaan ja että meillä on todistus maailmalle. Jotkut tämän päivän totuudet ja Jumalan sanan ilmestykset,tuntuvat lopulta siltä, että tässä on nyt se hengellisyyden merkki.Ilmestys saattaa olla oikea ja totuudellinen, kuitenkin, jos sen vaikutus sen elämässä, joka tämän ilmestyksen on saanut,ei ole muuttunut, niin se on, viitaten I Korinttolainen 13:1,kuin "helisevä vaski tai kilisevä kulkunen." Meidän vihkiytymisemme Herralle, kulkemisemme Hänen kanssaan, yhteys uskovien kanssa, josta me olemme osa,meidän yhteytemme maailman kanssa, jossa me elämme,pitää olla sellainen laadultaa, että "ilmestys", jonka me kuulemmeja vastaanotamme, löytää ilmaisun meidän elämässämme -Sana tulee lihaksi, joka voidaan nähdä ja jakaa toisille. "Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silminnähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän Sanasta, ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli Isän tykönä ja ilmestyi meille -minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. I John 1:1-3a. Tämä, kirjoitettu Jumalan sana ja Jeesuksen elämänkokemus tulevat yhdeksi. Tämän elämän kautta, maailmanäki näkyvän demostraation Sanasta Hänen jokapäiväisessä elämässään. Apostolien teoissa 1:8, Jeesus sanoo, "teistä TULEE todistajia." Meidän hengellistä aikuisuuttamme ei voida päätellä meidän ilmestyksiemme määrästä taikka summasta.Päinvastoin, meidän hengellisyytemme aikuisuus kertoo siitä, että me jatkuvasti sovellamme hengellisiä lakeja ja totuuksia meidän elämäämme. Israel näki Jumalan teot,mutta Mooses KÄVELI Jumalan TEILLÄ. Mooseksen elämän kautta, Israel kykeni näkemään ilmestyksen Jumalasta. Jos me tänä päivänä alkaisimme elämään ja käyttämään kaikkea sitä, jonka me tiedämme hengelliseksi, niin tämä kansakunta tulisi ravistelluksi, ja tuotaisiin Jumalan luokse.Objektiivinen totuus pitää ensin itse kokea ja näin sen tulee henkilökohtaiseksi meissä, ennenkuin se on todella meidän.Sanalla on voimaa ainoastaa, kun maailma ensin aivankuin "käsittelee" meitä, ja tämän seurauksena, näkee Hänen elämänsä manifestoituneena meidän kauttamme. Silloin, he taas uudelleen ihmettelevät ja sanovat, "Ei koskaan ole mies puhunut kuin tämä mies....sillä hän opetti heitä niinkuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa." (John 7:46b,Matt 7:29). Herra hakee niitä, jotka ovat yhdenmukaisia totuuden ja ilmestyksen kanssa, joka on tulossa tässä ajassa. Totuus,josta Hän tänään puhuu, täytyy löytää täyteytensä meissä ja meidän elämämme kautta niiden elämään ja sydämmiin,jotka ovat nälkäisiä tunteakseen Hänet paremmin. "Sillä lihan mieli on kuolema: mutta hengen mieli on elämä jarauha." Room 8:6. Meidän jokapäiväinen elämämmme Herran kanssa; jatkuva yhteys Ruumiiseen, josta me olemme osa, meidän yhteytemme maailmaan; jokainen näistä alueista pitää näkyvästi paljastaa ja näyttää Jumalan kirjoitetun sanan vaikutusja ilmestyksien, joita olemme vastaanottaneet - Sanan pitää tulla lihaksi. Ollakseen "hengellinen" viittaa siihen, että me olemme tulleet"hengellisen aikuisuuden" asenteeseen, jossa me tunnemme Hänen äänensä, voimme erottaa ja vastata Hänen läsnäoloonsa ja pitää aktiivia, jatkuvaa henkilökohtaista yhteyttä Herramme kanssa. Meissä tulee olla "määrä"(30-60-100) Jumalan "ainesta", jonka toiset voivat kokea. "Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat, ja jotka minua varhain etsivät, he löytävät minut. Antaakseni niille,jotka minua rakastavat AINESTA ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa." Sananl 8:17,21 KJ. "Hengellisyys" voidaan määritellä hengellisellä kehoituksella."Jumala on Henki, ne, jotka Häntä ylistävät, pitää ylistää Hengessä ja Totuudessa." (John 4:24). Ollaksesi hengellinen,sinun pitää olla "hengellisesti herkkä ja havaitsevainen." Tämä myöskin viittaa siihen, että meillä on "tasapaino"hengellisessä kokemuksessamme ja meidän yhteydessämme Kristuksen Ruumiiseen. Lisäksi, hengellinen tarkoittaa, että meillä on positiivinen todistus kaikkien niiden edessä, joiden kanssa olemme yhteydessä, tai tulemme ehkä joskus myöhemmin tapaamaan. "Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martta, otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa." Luuk 10:38-40a. "Ja eräs mies, Lasarus, Betaniasta, Marian ja hänen sisarensa Martan kylästä, oli sairaana." John 11:1. Tämä oli eräs perhe - 2 naista ja mies, jotka eivät vain eläneet Jeesuksen aikana, mutta myöskin elävät meissä. Martta tarkoittaa meidän palvelutehtäväämme, Maria taas vastaavasti tarkoittaa meidän pyhitettyä elämäämme.Lasarus tarkoittaa meidän Aadamillista luonnettamme. Martta valitti Jeesukselle Mariasta, ettei hän halunnut auttaa häntä palvelemisessa, mutta Jeesus ei kertonut Martalle, että hänen tulisi lopettaa palveleminen, koska nämä kaikki ovat välttämättömiä. He olivat sisaruksia ja heitä ei voi erottaa, koska jokaisella näistä on erittäin tärkeä osa meidän elämässämme. Lasarus, heidän veljensä, oli sairas, joka kertoo meille siitä, että Aadamillinen luonto pitää kuolla. Kun Jeesus astui sisälle heidän taloonsa (meidän elämänkokemuksemme), Martta (meidän palvelutehtävämme)alkaa palvelemaan; Maria (meidän pyhitetty elämämme) alkaa ylistämään; ja Lasarus (meidän Aadamillinen luontomme)alkaa kuolemaan. Jokainen näistä tehtävistä ovat"tasapainossa" toistensa kanssa (meidän perheemme). Mikään näistä ei saisi olla paremmalla paikalla tai etuoikeutetussa asemassa toisen ylitse. Kuitenkin, Pyhän Hengen valonheitin voi valaista kirkkaasti jotakin näistä meidän elämässämme, jossakin erikoisessa ajassa. Tämä"tasapaino" pitää säilyttää meidän henkilökohtaisessa elämässämme, ja myöskin, Seurakunnan palvelutehtävässä. Herra hakee niitä, jotka mukautuvat totuuteen ja ilmestykseen,joka on tulossa näinä päivinä - Herra on ottamassa paikkansa PÄÄNÄ Hänen järjestäytyneessä ruumiissaan, että Hän voi näyttää elämänsä näiden ihmisten kautta. Jälleen, kun Sana tulee lihaksi, meidän maamme ja maailmamme tulee järisemään ja se tuodaan Jumalalle.Tämä on merkki ja todistus todellisesti Hengellisyydestä. AMEN

©2019 kotipolku - suntuubi.com