Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK


Valmistaudu Valtakunnan tarkoitusperiin
Kirjoittanut:Larry Fuhrken
Wade E. Taylorin luvalla!!
Suomentanut:es

Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky,olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla. Heb 12:28.
Jumalan Valtakuntakunnan ottavat vastaan ne, jotka ovat sisäisen työn kautta Pyhässä Hengessä valmistautuneet tullakseen täysin identifioiduksi Kristuksen kanssa, Hänen kärsimyksiinsä, Hänen kuolemaansa ja Hänen ylösnousemukseensa.
Herran ei tarvitse ottaa meitä pois maan päältä, että tämä työ saataisiin valmiiksi, kaikkeen siihen, mikä oli aivan alusta alkaen Hänen tarkoituksensa.
Herra sanoi aivan alussa, että Hän tekisi miehen Hänen omaksi kuvakseen ja Hänen kaltaisekseen, niin että näkymätön Pyhän Hengen karakteri (luonne) nähtäisiin tarkalleen fyysisellä alueella.
Probleema nousee silloin ylös, kun me ymmärrämme, että tämä "maa", joka on meille annettu, onkin vallattu Jumalan"vihollisilla."
Hallitukset, vallat, tässä pimeydessä hallitsevat maailmanvaltiaat tässä maassa ja hengelliset pahuudet korkeilla paikoilla vaikuttavat suuresti ihmisten elämäänmaan päällä.
Me uskovat, meidät on kutstuttu ottamaan vihollisen paikka taivaallisella alueella, samalla tavalla, kuin Israelin kansa oli kutsuttu ottamaan vihollisen paikka maallisella alueella, jotka elivät pienellä paikalla, joka tunnetaan Kaanaanmaana.
Tämä taivaallinen vaikutus kaikkien maiden yli maan päällä, johtaa rauhaan ja vanhurskauteen kaiken sen murhaamisen, väkivallan, ylpeyden, epäsovun ja kilpailun,sijaan, joka ajaa niin paljon kaikkea meidän toimintaamme tänä päivänä.
Miten tämä "Valtakunnan Aika" tulee todelliseksi?
Jeesus sanoi aivan selvästi, että
"Ei Jumalan Valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa; Katso, täällä se on,tahi: Tuolla; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.(Luuk 17:20-21).
Herra on valmistanut Hänelle Itselleen oman kansansa tätä aikaa varten, jotka ovat tulleet Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaiseksi, ottaakseen vastaan Valtakunnan, jota ei voida muuttaa (siirtää).
Herra tulee tuomisemaan Babylonian ja kaikki ne, jotka ovat yhteydessä tämän nykymaailman systeemin kanssa.
Me joko päätämme seistä Karitsan, joka lyötiin(joka on kuvaus heikkoudesta, silti elää iankaikkisesti) kanssa,tai me päätämme seistä iihmisten systeemien kanssa, joka on saanut voimansa viholliselta (joka on kuvaus suuresta voimasta, ja kuitenkin sen päämääränä on helvetin tuli).
Kunnes me päätämme mennä eteenpäin, henkilökohtaisella tasolla tunteaksemme Herran, niin meitä tulee pahentamaan(häritsemään) kaikki se, mikä tulee ilmi tässä sukupolvessa.
Toisaalta taas, jos me antaudumme etsimään Herraa uudella tavalla, niin meidät nostetaan suurempiin kirkkauden alueisiin.
Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä Israelin oli tehtävä, kaksisataa päämiestä, ja kaikki heidän veljensä heidän johdollansa.
I Aikak. 12:32.
Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti.(Ilm 11:15b).
Meidän tulee ymmärtää, että nämä nykyiset voimat eivät antaudu helpolla.
Kun Herra alkaa TUOMITSEMAAN niitä asioita,jotka eivät ole Hänestä, niin me emme saa olla silloin ymmärtämättömiä(tietämättömiä), vaan päinvastoin meidän tulee iloita.
Herra tulee puhdistamaan ja pyhittämään Hänen kansansa ja Hän myöskin tulee tuomitsemaan ihmisen systeemin, niin että jokainen tulee tietämään, että Hän on Jumala ja ei ole toista.
Me olemme nopeasti siirtymässä (kulkemassa) kohti yhden maailman hallitusta, ja aivan samalla tavalla myöskin yhden maailman uskontoa. Muutama vuosi sitten, moni ajatteli, että tällainen olisi täysin mahdotonta, mutta nyt se näyttää todellisemmalta kuin koskaan aikaisemmin. Me olemme jo koko maailmaa käsittävässä kaupassa ja tämän polttoaineen kaupalla on ennennäkemätön mahdollisiuus hallita eri maita.
Murtamalla alas kaupan muureja, ollen hallitut maailmanlaajuisilla laeilla ja johdattaen uusia liittoja suurien yhteyksien kanssa tulee jatkuvasti kehittymään,kunnes ihminen on menestyvä lyhyen ajan tänä yhtenä maailman hallituksen aikana.
Uskonto on niin sirpaleista, jonka mukana on syyvää henkilökohtaista jäsenten vakaumusta, että on hyvin vaikeaa kuvitella yhden maailman yhteistä uskontoa.
Ja kuitenkin, meidän silmiemme edessä, me näemme liikkeen menevän kohti yhteistä teemaa ja yhteistä päämäärää,joka näyttää tarvittavan voimakkaalta pitääkseen erilaiset sirpaleet yhdessä "hengessä."
Rauhan henki ja yhteys näyttävät hankkivan tarpeeksi pitkän sateenvarjon kaikille"siviilisaation" uskonnoille, jotka voivat olla mukana tämän maailman hallituksissa, sisältäen monet evankeeliset Kristityt ja perusorganisaatiot.
On olemassa hyvin paljon riitaa tänään siitä, mitä kristittyjen tulisi tehdä siinä valossa, että olemme kulkemassa kohti yhtä maailmallista hallitusta ja yhtä maailmallista uskontoa.
On olemassa monia eri ryhmiä kristittyjä, jotka kehoittavat ottamaan aktiivisen roolin poliittisella puolelle, että saataisiin hidastetuksi tämä prosessi kohti yhtä maailmallista hallitusta,tai edes vaikuttamaan siihen, että saisimme "Jumalallisen"ajan palautettua.
Toiset ehdottavat täydellistä erottautumista,että voisivat olla vapaita maailman vaikutuksesta.
On hyvin tärkeää tietää, mitä Jumala odottaa meiltä, että voisimme täysin tehdä yhteistyötä Pyhän Hengen kanssa, ettemme löytäisi itseämme taistelemasta itseään Jumalaa vastaan.
Ennenkuin Jeesus nousi taivaallisiin, Hänen opetuslapsensa kysyivät Häneltä, "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
Tänään me kysyisimme, "Herra tällä ajallako Sinä tuot herätyksen Amerikkaan?"
Jeesus ei sanonut ei, taikka kyllä.
Päinvastoin, Hän sanoi:
"Ei ole teidänasianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niinte saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka." Ap 1:7-8.
Opetuslapset olivat edelleenkin huolestuneita ulkoisesta todellisuudesta, mutta Jeesus vastasi, että kyse on sisäisestä todellisuudesta, joka tulisi ilmenemään Hänen Valtakuntanaan maan päällä, ensin Jerusalemissa, sitten Juudeassa, sitten Samariassa ja maan ääriin saakka.
Sen jälkeen, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, niin sinä muutut, sinut koetellaan ja sitten olet valittu (oikeutettu)kävelemään voimassa ja Jumalan Valtakunnan auktoriteetissä maan päällä.
Herran näky oli paljon suurempi, kuin Hänen opetuslastensa oli.
He näkivät Israelin.
Herra näki koko maailman ja kaikki luodut.
Mitä meidän tulisi tehdä?
Meidän tulee tulla ihmisiksi, jotka seisovat Karitsan kanssa, kävelevät kuuliaisuudessa ja rakastaen Häntä enemmän, kuin meidän omaa elämäämme.
Meidän tulee tulla ihmisiksi, jotka ovat antautuneet Pyhän Hengen sisäiselle työlle meissä, niin että Jumala voi luottaa meille Hänen voimaansa, tuodakseen Hänen tarkoituksensa maan päälle!!!
AMEN

©2019 kotipolku - suntuubi.com