Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK


Ap 15:16Sen jälkeen minä palajan ja pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, minä korjaan sen repeämät ja nostan sen jälleen pystyyn, että jäljelle jääneet ihmiset etsisivät Herraa, ynnä kaikki pakanat, jotka ovat minun nimiini otetut, sanoo Herra, joka tämän tekee, mikä on ollut tunnettua hamasta ikiajoista!

YLISTYS SIIONISSA
Kirjoittanut:Wade Taylor
Suomentanut:es Luvalla!!
"Siion" kertoo ylistyksestä, joka nousee harmoniassa taivaallisen kuoron kanssa, Hänelle, joka istuu Valtaistuimella.
Se puhuu"eroitetusta paikasta", jossa ilmaisuna on puhdas jumalointi ja se virtaa rakkaudessa Herralle sponttaanisessa ylistyksessä.
Tämä ylistyksen virtaus avaa taivaan ovet ja sen seurauksena Herran ilmeinen läsnäolo liikkuu kokouksessa kirkkauden aaltoina.
Hengellisesti, Siionin asuinpaikka meissä on "Hänen läsnäolonsa asuinpaikka."
Kun me pidämme henkemme ylistyksen asenteessa, niin me menemme sisälle Siioniin.
Sitten,kun me menemme kokoukseen ja sulaudutamme henkilökohtaisen ylistyksemme virran yhteen yhteistön ylistyksen kanssa, taivas tulee aukeamaan meille.
Tänä päivänä meidän tulee kiireellisesti ymmärtää se suuri arvo, mikä siinä on, kun me tulemme Siionin ilmapiiriin ylistyksessä.
"Kun Herra rakentaa Siionin ja ilmestyy kunniassaan." Ps102:17.
Siion on kaupunkin kaupungin sisällä.
Sen paikka on korkealla vuorella Jerusalmin kaakkoisessa osassa.
Se on paikka, minne Daavid laittoi telttansa, varatakseen lepopaikan Arkille.
Daavidin "teltaa" ei oltu jaettu.
Ihmiset ja papit olivat tavallisella maaperällä sekoittuneet toisiinsa.
Kun taas vastaavasti, "temppeli" oli rakennus, joka oli liturginen.
Sillä oli ulkoinen piha ihmisille, pyhä paikka, mihin papit tulivat kerran päivässä tuomaan uhria, ja Pyhistä Pyhin paikka, mihin Korkein Pappi meni sisälle kerran vuodessa.
Efesolainen 2:20-22 kertoo, että "meistä" tulee Siion, kun me erottaudumme ja pyhitämme itsemme olemaan astioita talossa(jossa, koko rakennus liityy yhteen) Hänen läsnäolossaan (ja kasvaa pyhäksi temppeliksi).
"Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä."
Kaikki, jotka ovat pelastettuja ovat Jumalan asumus.
Tässä asumuksessa on "Siion" - ihmisiä ihmisten keskellä, tai Seurakunta Seurakunnan keskellä.
Kun Siion on "rakennettu"(erottautuneet ihmiset, jotka tulevat yhteen paikkaan, joka on pyhitetty ylistykselle), niin Herra ilmoittaa Hänen läsnäolonsaja kirkkautensa.
On helppoa ylistää Siionin ilmapiirissä.
Siion kertoo myöskin niistä Seurakunnassa, jotka on tehty valmiiksi lopunajan tarkoituksia varten Herralle.
Nämä ymmärtävät puhtaan ylistyksen arvon.
Meidän kykymme ylistää lisää kykyämme pysyä Hänen läsnäolossaan. Puhdas ylistys vaatii harmoniaa, joka nostaa meidät maallisen "äänivallin"yläpuolelle, täyteen vapauteen sekä taivaalliseen toimintaan.
Herra suuresti halajaa asua meidän ylistyksessämme.
"Sillä Herra on valinnut Siionin, halunnut sen asunnoksensa;Tämä on minun leposijani iankaikkisesti; tässä minä asun, sillä tänne on minun haluni ollut." Ps 132:13-14.
Jerusalem kertoo meille palvonnasta (meidän iloamme kaikesta siitä, mitä Hän on tehnyt puolestamme), kun taas vastaavasti Siion kertoo meille puhtaasta Herran ylistyksestä, siitä kuka Hänon.
Kun me alamme ylistämään, niin me pääsemme sisälle lepoon, koska me olemme tulleet kaiken sen loppuun, joka kertoo meistä itsestämme. Meidät nostetaan kaiken Herramme kiitoksen (palvonnan) yläpuolelle, eli siitä, mitä Hän on tehnyt ja antanut meille; ja meidät nostetaan korkeamalle ylistyksen tasolle,joka virtaa Valtaistuimelta, kun me ilmaisemme puhtaan rakkautemme Herralle.
Daavidilla oli erikoinen musikaalinen talentti ja kyky osoittaa puhdasta ylistystä.
Kun hän ylisti, niin profeetallinen ilmestys virtasi, ja Psalmit kirjoitettiin. Sillä minä annan yletä Daavidille sarven, sytytän voidelulleni lampun. Ps 132:17.
Tämä "lamppu" kertoo profeetallisesta voitelusta ja ilmestyksestä,joka virtaa Herralle ylistyksen kautta.
Kun me ylistämme, ja rukoillen odotamme Hänen läsnäolossaan, voitelu vapautetaanja korkeaa ilmestystä alkaa virtaamaan meidän henkeemme. Hyvin harvat alkuseurakunnassa osasivat lukea taikka kirjoittaa.
Heillä ei ollut Raamattua, ja kuitenkin, he käänsivät maailman ylösalaisin. He tekivät tämän profeetallisen ilmestyksen kautta,joka virtasi, kun he ylistivät.
"Mutta sinä olet Pyhä (Jeesus), Oh sinä, jonka asut (Sinun kansasi) palvonnan keskellä." Ps 22:4. (lisäyksiä).
(Suomeksi: Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirteen keskellä).
Tässä kohdassa sana "palvonta" (suomeksi: kiitosvirsi) olisi pitänyt kääntää "korkea ylistys."
Tämä on ylistys, jossa Jumala asuu.
Kun Hän muuttaa sisälle (asumaan), niin saadaan paljon aikaiseksi. Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidänJumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia,panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille -juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan ja heidän nimensä on oleva"vanhurskauden tammet", Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Jes 61:1-3.
On olemassa valtava vapautuminen ja parantuminen, joka seuraa puhdasta ylistystä.
Koska me kosketamme Valtaistuinta ylistyksellämme, niin paraneminen, ennalleen asettaminen ja rohkeus vapautuu.
Kun Jumala asuu meidän ylistyksessämme,niin Hänen omaa elämäänsä asetetaan meihin.
Nyt on Herran otollinen vuosi.
Ne, jotka valittavat Siionissa -tavoittelevat puhdasta ylistystä, ja eivät ole tyytyväisiä vain alempitasoiseen ylistykseen.
Walter Beuttler, mies, joka kulkiJ umalan kanssa sanoi, "Olen erittäin tyytyväinen, mutta silti olen tyytymätön, koska on olemassa paljon enemmän."
Se, mitä Jumalalla on meille, on ehtymätön.
Herra tulee voitelemaan ja antamaan voiman Hänen Seurakunnalleen näinä viimeisinä päivänä.
Tämä kasvaa, kun auktoriteetti vapautetaan sekä voima ylistyksen kautta, joka tulee suuresti vaikuttamaan maailmaan meidän päivinämme. Kun me tulemme "yhteyteen" Hengessä ja "harmoniassa", ja me alamme ylistämään, niin kaikki se, mitä on kirjoitettuna Jesaja61:1-3, vapautetaan.
Valitus muuttuu iloksi, ja vangitut vapautetaan.
Jesaja 6:3 kertoo Serafiineista (voittajat) huutavat, "Pyhä, Pyhä,Pyhä, on Herra Sebaot."
Tämä on puhdasta ylistystä, joka avaa taivaan ovet.
Tämä on puhdasta Jumalan tuntemista, jossa ei ole enää mitään itselleen hakemista.
Erikoisesti tänä nykyhetkenä, on suuri sodankäynti meitä vastaan.
Kun Serafiinit ylistivät, niin oven pielet, liikkuivat (se, mikä estää, siirrettiin pois). (Suomeksi: kynnystenperustukset vapisivat).
Kun me alamme ylistämään, niin ovenpielet alkavat taas liikkumaan ja Jumalan ilmeinen kirkkaus vapautetaan.
Se, joka pidättää meitä siitä, mitä Herralla on meille, siirretään pois tieltä, ja Saatana menettää otteensa.
"Joka kiukussa löi kansoja, löi lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, on vainottu, eikä kukaan estä.
Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he puhkeavat laulamaan.
Kyllä, kypressitkin sinusta iloa pitävät sekä Libanonin setrit;sanoen, Sinun maata mentyäsi, ei nouse kukaan meitä vastaan." Jes 14:6-8. (Suomeksi: Joka kiukussa löi kansoja, löi lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, vainosi säälimättä.
Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he puhkeavat riemuun. Kypressitkin sinusta iloa pitävät, sekä Libanonin setrit; Sinun maata mentyäsi ei nouse kukaan meitä hakkaamaan).
Hänen läsnäolonsa vapautuminen ja kirkkaus, ei ole niinkään kiinni siitä, mitä me teemme, vaan päinvastoin, kyse on meidän antautumisestamme ja halukkuudestamme meidän puoleltamme toimia yhdessä Herran kanssa, kun Hän alkaa liikkumaan, ja me vastaamme ylistyksessä - "kun Herra rakentaa Siionin."Me elämme ajassa, jossa Hänen kirkkautensa ilmestyy,joka tulee ilmaistuksi "niiden kautta", jotka heijastavat Hänen Kirkkauttaan.
Tänään, Herra kutsuu niitä, jotka halajavat tulla korkeammalle ylistyksen tasolle.
Kun me ylistämme, niin me vastaanotamme Jumalan kirkkauden voimakkaan manifestaation meidän keskellemme ja elämät tulevat muuttumaan.

amen

©2019 kotipolku - suntuubi.com